”Biz İnsanoğlu”

0
156

(Biz insanoğlu, tekâmülümüz için gönderildiğimiz bu dünyâ köprüsünü bir başından bir başına geçerken, acaba neden bu köprüdeki güzelliklere değil de, kötülüklere rağbet ediyoruz? Tevekkeli Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’inde: ‘İnsanlar bu dünyâda ya hidâyet verir dalâlet satın alır, yâhut da dalâlet verir hidâyet satın alır’ buyuruyor.)

Sâmiha AYVERDİ

“Ey insan! Neden şükredicilerden değilsin? İki sağlam göze mâlik olman bile kâfi saadet değil mi? Sâmiha Ayverdi