Bize Desen ki

0
255

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken, şu nefis satırları (*) anlamaya çalışıyoruz:

(Bize desen ki: Ey insanlar, insanlar! Nedir bu nifak, bu nizâ, bu kargaşalık? Seviyorsanız, neden beni yoruyorsunuz? Sevmiyorsanız, üstümden neden el etek çekmiyorsunuz?

Sana, söyle diyorum Devletlim… Sen, her zamanki gibi, gene hâdiselerin dili ile konuşuyor, bizi onların sesiyle îkaz ve tenbih ediyorsun. Ammâ, ne yazık ki bu noktada da gene anlamazlıktan geliyor, ihtar ve işâretlerine bir çakıl taşı gibi basıp geçiyoruz. Sen ise o sonsuz merhametinle, köpekleri güldürecek hâlimize bakıp bakıp gene küsmüyor, gene sesini yükseltmiyorsun Devletlim!)


(Duâ etmeye özendim, ama edemedim. Etsem kabûl edeceğini de biliyordum. Beni günahlarımla kabûl ettikten sonra isteklerimi mi reddederdin?)

(*)Sâmiha AYVERDİ – Dile Gelen Taş