Bize Göre

0
237

Bir top ateş bunlar… Gerçekten her biri birer serdengeçti! Bir derginin, daha doğrusu bir derneğin çatısı altında toplanmış gencecik insanlardan söz ediyorum; tam da merhum Ârif Nihat Asya’nın, “Ne diye oyunda, oynaştasın? Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! Kızım, sen de Fâtih’ler doğuracak yaştasın!” Diye resmettiği vasıfta çalışkan ve canını dişine takmış, kızlı erkekli bir avuç gençten ve onların çıkardığı dergiden bahsediyorum. Çatısı altında toplandıkları dernek, Türk Kültür ve Sanat Derneği. Derginin adı: BİZE GÖRE… Sekizinci yılında,22’nci sayıya ulaşmışlar ve bu sayıyı da gâzi ve şehitlerimize tahsîs etmişler.62 sayfalık, lüks kapağı ve birbirinden güzel, zaman zaman insana gözyaşlarını bile fark ettirmeyecek derecede çarpıcı; sarsıcı yazı ve röportajlarla dolu bu nefis dergiyi mutlaka görünüz. İsteyip, bulup okuyunuz lütfen… “Toprağı Vatan Yapanlara” ithâf ettikleri söz konusu dergiyi çıkaranların hepsi de derneğin gönüllüleri… Her yazar, isminin başına bir “Mehmet” ismi eklemiş, yâni her biri (Ben,hazır kıt’a Mehmetçiğim!) diye haykırıyor âdeta! Hepsi de ya öğrenci, ya ev hanımı, ya da akademisyen; yâni her birinin aslî işleri var. Merhum Mütefekkir ve yazar Sâmiha Ayverdi:(Millî ideal dediğimiz yapıcı, uyarıcı ve sürükleyici enerji, mâzîden kaynayıp istikbâle akan gür ve kuvvetli bir nehir gibidir.) diyor ya…İşte,”millî ideale” sâhip kimselerin aslî işleri ve dertleri de böyle millî oluyor.Ne mutlu onlara ve ne mutlu bu pırıl pırıl gençleri bir araya getirip imkân tanıyan İzmir’deki Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin yöneticilerine! Hepsine, gönül dolusu tebrik ve teşekkürler. Ellerine, gönüllerine sağlık…Dernek adresi şöyle:

([email protected])
(www.tksd.org)

25.08.08