Bu Asker, O Asker…

0
37

1568’de İran elçisi Şah Kuli Han, çok sayıda hediyeyle Edirne’ye geldi. Elçiyi, tantanalı bir merâsimle karşılamak üzere Rumeli Beylerbeyi Şemsi Paşa memur edilmişti.

Şah Kuli, Şemsi Paşa’nın emrindeki gösterişli askerleri görünce, paşaya hitâben ve alay kastıyla:

“-Mâşaallah! Bu askerin kılık kıyâfeti ve hâli hemen bir düğün halkına benzer…,” dedi ve sözüne devam edecekken, Şemsi Paşa onun sözünü kesip:

“-Belî! Çaldıran’dan Taçlı Hâtun’u gelin getiren bu askerdir”, diyerek elçinin lâfını ağzına tıkmış oldu.

Bilindiği gibi, Şah İsmâil’in karısı Taçlı Hâtun Çaldıran’da esir edilmişti.