Perşembe, Temmuz 18, 2024

Büyük Cenk

“Kılıcını kavra ve harbe katıl.

Cenk et, ey kardeşim ömür boyunca!

Düşmanının kellesini vur, ve işini, hemen oracıkta bitir; sonra gel ve Sultân’ın sofrası önünde baş kesip, dur!

Yiğit olan, cengi asla terk etmez!

Cenkten kaçan er kişi değildir.

Bu beden meydanında, büyük cenk yer alır; hırsa karşı, öfke, tama ve gurûra karşı harp!

Bu muhârebe, hakîkat, kanaat ve safvet ülkesinde şiddetle devâm etmektedir; en şiddetli sesi çıkaran kılıç, O’nun isminin kılıcıdır.

Kebîr diyor ki: “Yiğit bir silahşör meydana atılınca, bir ordu korkup kaçar.

Çetin bir harptir bu ve çok yorucudur. Hakîkat arayıcısının bu harbi zordur, çünkü; onun ahdi, cengâverin yemininden, yâhut kocasının peşinden gidecek dul kadının ardından daha ağırdır.

Çünkü cenkçi, birkaç saat için döğüşür, dul kadının ölümle pençeleşmesi de çabuk son bulur.

Ancak, hakîkat arayıcısının muhârebesi, gece gündüz devâm eder ve hayat boyu aslâ durmaz.”

KEBÎR

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!