Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Can Yetimi

4.

Bir gün, Hazret-i Yetim, mübârek kılıcını Hayder-i Kerrâr’a verdi;” cihâdın mübârek olsun!” der gibiydi.

Hayder-i Kerrar’daki “kerrar”ın mânâsına tam uymak için; O da mübârek kılıcı mübârek dudaklarına götürdü, öpüp başına koydu ve herkesten önce kendine saldırdı; varlık diye, benlik diye her ne varsa doğrayıp, attı. Tekrar tekrar saldırdı.”Fütüvvet” kelimesi var ya,işte o gün zuhûra çıktı ve lügatlerde o gün yerini aldı.

Ortalık kan gölüne dönünce “Yâ Hay!” diye dirilip, doğruldu ve Hayber’e doğru elini gözüne siper edip, baktı. Çölün kavurucu sıcağında Hayber Kalesi bir hardal tânesi gibiydi; bir vuruşta canı bedeninden ayrılıverdi.

Fetâ’nın fetâlığı elindeki kılıçtan mıydı, yoksa,o kılıçla döktüğü kendi ciğer kanından mı?

Bu iki kelimeyi yan yana gelişigüzel kullanmak,olsa olsa benim gafletimdendir.Ben kim oluyorum da bir sayfada, hattâ aynı cümle içinde hem “ciğer”den ve hem de “kan”dan dem vuruyorum?

Kan ve ciğer,yan yana gelmez..gelmemeli!Eğer gelirlerse cihan yanıp tutuşur.

Lügatler, ne yazarsa yazsın; “kan” demek Kerbelâ demektir.

Gene lügatler ve coğrafya atlasları ne söylerse söylesin;

Kerbelâ demek de pâre pâre olmuş ciğer demektir; Hazret-i Yetim’in “ciğerpâreleri” demektir.

X

Evet, Kerbelâ demek, Hazret-i Yetim’in ciğerpâreleri demektir ve (Hayat inanmak ve mücâdele etmektir) diyen

Şehîd-i Kerbelâ’nın geride bıraktığı “Yetim-i Kerbelâ” demektir.

Artık Kerbelâ; belli bir ülkedeki belli bir arazi parçası değildir. On Muharrem gününden itibâren doğmuş ve doğacak olan her müminin nefsi ülkesi birer Kerbelâ olmuştur.

Sen, kanıyla her bir âlemi birer Kerbelâ hâline getiren

Zengin’in zenginliğine bak!

Yezid’in borusunun öttüğü o Kerbelâ’da kanını oluk oluk akıtmadıkça; varlığını sebîl etmedikçe can yetimini nasıl düze çıkarabilirsin? Nasıl emzirebilirsin? Ebû Türâb’ın dudaklarındaki sütü, nasıl bulabilirsin?

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!