Pazar, Mayıs 19, 2019

Aşıksan Eğer

Şam’da, çok yaşamış güngörmüş bir ihtiyar vardı. Tevrat okurken, Peygamber’in adına rastladı mı, ya silerdi yâhut orasını keserdi. Gene bir gün Tevrat’ı açtı; orada Peygamber’in adını görünce, o ismi silmeye başladı, ama ertesi gün...

Serçeyle Adam

Allah’ın erlerinden Şa’bî dedi ki: Adamın biri yolda bir serçe yakaladı. Serçe, adama:"Benden ne istiyorsun; bu bacaktan, bu baştan, bu boyundan ne umuyorsun? Beni azâd edersen sana faydalı üç önemli sırrı söylerim. Birini elindeyken söylerim; ama...

Er Kişi

Mecnûn –o eşsiz er- şöyle demiştir: Birisi dünyâda benim kaydıma kaldı. Başkaları bir avuç derbederden ibâretti, durmadan aşkımı kınar dururlardı. Günün birinde yanıma bir kadın geldi. Kucağım kanlı gözyaşlarımla dolmuştu; gönlüm, yanıp yakılmadaydı. Beni topraklara bulanmış,...

Pendname 6

Eğer aklın ilmine yakınsa derviş ol, dervişlerle otur. Dervişlerden başkasıyla düşüp kalkma, elinden gelirse onların gıybetinde bulunma. Dervişlere sevgi, cennetin anahtarıdır. Onların düşmanı lânete lâyıktırlar. Dervişin elbisesi abâdan başkası değildir. O,murat ve boğaz peşinde koşmaz. Nefsinin...

Ana ve Çocuk

Bir ananın çocuğu suya düştü. Ananın canı yandı, çırpınıp yolunmaya, yanıp yakılmaya başladı. Çocuk şaşırmış, şaşkın bir hâlde elini ayağını çırpmakta, çırpınmaktaydı. Su, çocuğu değirmene kadar götürdü… Su akmakta, çocuk da çırpına çırpına su üstünde...

Can Yoldaşı – Feridüddin Attar

Ey oğul, eğer adâlet ve ihsânından haberin varsa, dâimâ Allah’ı an. Geceyle gündüzü, O’nu anmakla geçir… Gaflette geçirme! Allah zikri, bu rûhun gıdâsı; bu yaralı gönlün merhemidir. Tanrı zikri sana can yoldaşı olduktan sonra nasıl...

Üç Yol

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut. Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü de doğru yolda yürümektir. Bu üç meziyete sâhip olan, kendini kurtarmıştır. Ey delikanlı! Alçak...

İki Soluk Arasında – Feridüddin Attar

Pâdişâhın biri, fakîrin birine kızdı; onu huzûrundan kovdu. Benim ülkemde, dedi, bir an bile durmana iznim yok! Eli boş derviş, pâdişâhın huzûrundan çıkıp, kabristana gitti, rahatça oturdu. Bunu duyan pâdişah,"A perişan adam, emretmedim mi ki; ülkemden...

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören, bir gün rüsvaylık içinde ağız açamaz olur. Her kimi uygunsuz yolda görürsen...

Kalp Akçe

Kardeşim! Kurtulmuşlardan olmak istiyorsan, üç şeyden yüz çevirme: Önce Allah’ın kazâsını görmek, sonra da ona can ve gönülden râzı olmak gerek. Üçüncüsü nedir bilir misin? Cefâdan uzak kalmak. Bu bahtiyarlığa her kim erişirse, safâ ehli olur....

SİTEDEN SEÇMECELER