Pazar, Mayıs 31, 2020

Zahmet ve Rahmet

"Bir mihnete düşer, bir zahmete uğrarsan; bu, yüceliğine alâmettir, hor hâkir olmana değil! Peygamberlerin çektiği belâyı, kimse Kerbelâ'da bulamaz,...

Tuzaktaki Tilki

Bir tilki, seher çağı tuzağa düştü; orada avcıyı düşündü: —Avcı beni bu hâlde görürse hemen postumu soyar, dericiye satar, dedi. Kendisini ölmüş gibi gösterdi; can korkusuyla...

Pendname 10

Nefsi ancak dört şeyle öldürmek mümkündür. Ey azîz, söyleyeyim de hatırında tut. Sükût hançeri ve açlık kılıcı ile yalnızlık mızrağı ve uykusuzluk silâhı. Her kim...

Üç Yol

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut. Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü de doğru...
6 şey

Altı Şey – Ferîdüddin Attâr

Cihanda altı şey işe yarar. Önce tatlı bir yemek bulasın. Hele dünyâda uygun arkadaş, sonra şefkatli bir efendi bulmak da hoş olur. Doğru ve hatâsız söyleyeceğin...

Sır Ehli Olsan

Kadının biri Kâbe’yi tavâf ederken bir adam da ona bakıyordu. Kadın dedi ki: —Sır ehli olsan, böyle bir zamanda bana nasıl bakarsın? Fakat ne başın var...

Yoksulluk

Ey oğul, fakirlik nedir bilir misin? Bilmiyorsan anlatayım. Fakir, abası altında yoksul yaşarsa da kendini halka karşı nîmet sâhibi gösterir. Aç olur, tokluktan dem vurur,...

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin huylu, yücelik bulmaz! Başkalarının...

Meczubun Kilimi

Meczubun birinin bir kilimi vardı. Birisine satmaya kalktı. Adam, pek kaba, dedi; yumuşaklığı âdetâ kirpi sırtına benziyor. Ucuza aldı, yürüdü. Tam o sırada yoldan...

Pendname 6

Eğer aklın ilmine yakınsa derviş ol, dervişlerle otur. Dervişlerden başkasıyla düşüp kalkma, elinden gelirse onların gıybetinde bulunma. Dervişlere sevgi, cennetin anahtarıdır. Onların düşmanı lânete lâyıktırlar. Dervişin...

SİTEDEN SEÇMECELER