Pazar, Mayıs 19, 2019

Can Yoldaşı – Feridüddin Attar

Ey oğul, eğer adâlet ve ihsânından haberin varsa, dâimâ Allah’ı an. Geceyle gündüzü, O’nu anmakla geçir… Gaflette geçirme! Allah zikri, bu rûhun gıdâsı; bu yaralı gönlün merhemidir. Tanrı zikri sana can yoldaşı olduktan sonra nasıl...

Pendname 5

Ey aziz îman ehli! Dört şeyi dört şeyden temizle. Önce kalbini kıskançlıktan temizle de sonra kendini îmanlı bir insan say! Dilini yalandan gıybetten koru ki îmanın boşa gitmesin. Gidişini riyâdan kurtarırsan îman ışığı sana nur saçar. Hele karnını...

Serçeyle Adam

Allah’ın erlerinden Şa’bî dedi ki: Adamın biri yolda bir serçe yakaladı. Serçe, adama:"Benden ne istiyorsun; bu bacaktan, bu baştan, bu boyundan ne umuyorsun? Beni azâd edersen sana faydalı üç önemli sırrı söylerim. Birini elindeyken söylerim; ama...

Aç Kanadını

Birisi, bir meczûba, o coşkun ruhlu ere dünyâ işlerini nasıl görüyorsun diye sordu. O: dertle, elemle dopdolu dünya, tıpkı satranç tahtası gibi bence, dedi. Bâzı bir safta bezenip görünür; bazen iki kahraman gibi birbirine saldırır....

Er Kişi

Mecnûn –o eşsiz er- şöyle demiştir: Birisi dünyâda benim kaydıma kaldı. Başkaları bir avuç derbederden ibâretti, durmadan aşkımı kınar dururlardı. Günün birinde yanıma bir kadın geldi. Kucağım kanlı gözyaşlarımla dolmuştu; gönlüm, yanıp yakılmadaydı. Beni topraklara bulanmış,...

Ağır Yük

Ömer, Üveys’in yanına gelip coştu, dedi ki: "—Halifeliği satıyorum, bezdim bu işten. Bir alıcı olsa bir dinar bile verse satar giderdim." Üveys, Ömer’den bu sözü duyunca, dedi ki: "—Sen bırak, alan var mı yok mu aldırış bile...

Afiyet

Ey azîz, belâdan kurtulmak için iki şeyden el çekmek gerektir. Git, dünyâ ve nefisten elini uzak tut ki belâların seninle bir işi olmasın. Hırs ve tamah hastalıklarına tutuldunsa, sana her taraftan belâ yüz gösterir. Para...

Ey Hürmet Ehli!

KARDEŞİM: Halkın ayıplarını yüzüne vurma ki, bir başkası da senin gizli perdeni yırtmasın! Gönlünün arzusuna göre iş yapma ki, sırtına pişmanlık yükü yüklenmeyesin. Ey hürmet ehli: halkın değerini bilirsen, halk da sana saygı gösterir. Efendi: Mâdem...

Allah Arslanı

O kötü bahtlı kişi, takdir bu ya, ne çâre…Murtazâ’yı ansızın yaralayınca;Murtazâ’ya bir şerbet sundular.Murtazâ: "—Kanımı döken nerde? Önce bunu ona sunun, içsin… sonra ben içeyim; çünkü o,benimle yoldaş olacak, onunla aynı yola gideceğiz" dedi. Şerbeti o...

Yoksulluk

Ey oğul, fakirlik nedir bilir misin? Bilmiyorsan anlatayım. Fakir, abası altında yoksul yaşarsa da kendini halka karşı nîmet sâhibi gösterir. Aç olur, tokluktan dem vurur, o kendi düşmanıyla nasıl dostluk edebilir? Her ne kadar arıklamış, bitkin...

SİTEDEN SEÇMECELER