Pazar, Mayıs 31, 2020

Yoksulluk

Ey oğul, fakirlik nedir bilir misin? Bilmiyorsan anlatayım. Fakir, abası altında yoksul yaşarsa da kendini halka karşı nîmet sâhibi gösterir. Aç olur, tokluktan dem vurur,...

Altı Şey 2

Biricik yavrum, îmânın temeli altı şeydir. Can ve gönülden dinlemek istersen bunları sana söyleyeyim. Bu altı temelden üçü; Yakîn, Havf,Recâ…ötekiler de Tevekkül,Muhabbet ve Hayâ’dır. Yakîn nûru...

Üç Yol

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut. Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü de doğru...

Ana ve Çocuk

Bir ananın çocuğu suya düştü. Ananın canı yandı, çırpınıp yolunmaya, yanıp yakılmaya başladı. Çocuk şaşırmış, şaşkın bir hâlde elini ayağını çırpmakta, çırpınmaktaydı. Su, çocuğu değirmene...

Pendname 2

Ey kardeş! Sen Hakk’ı arayan bir insan isen Tanrı buyruğundan başka bir konuda ağız açma. Eğer hiç ölmeyecek olan Allah’a dâir bir bilgin varsa,...

Pendname 6

Eğer aklın ilmine yakınsa derviş ol, dervişlerle otur. Dervişlerden başkasıyla düşüp kalkma, elinden gelirse onların gıybetinde bulunma. Dervişlere sevgi, cennetin anahtarıdır. Onların düşmanı lânete lâyıktırlar. Dervişin...

Hırs

Her kim, hırs ile dünyâ zenginliğine erdiyse, şüphesiz ki Allah ondan hoşnut olmamıştır. Bu nefsi, bir devekuşu gibi farzet, ne yük taşır ne havada uçabilir....

Kendine Gel!

Dağ eteğinde yılda kırk gün yumurtlayan bir kuş vardı. Yeri Şam sınırındaydı; yumurtalarına da hiç mukayyet olmazdı. Kırk gün içinde bir hayli yumurta yumurtlar, sonra halkın...

Pendname 7

Dört şey büyüklüğe delildir. Bu meziyetlere sâhip olan büyük adam olur. İlme karşı hesapsız saygı göstermek, halka doğruları söylemek. İrfan ve akıl sâhipleri, ilim ve akıl...

Meczubun Kilimi

Meczubun birinin bir kilimi vardı. Birisine satmaya kalktı. Adam, pek kaba, dedi; yumuşaklığı âdetâ kirpi sırtına benziyor. Ucuza aldı, yürüdü. Tam o sırada yoldan...

SİTEDEN SEÇMECELER