Pazar, Mayıs 19, 2019

Akıl ve Bilgi

Ey Azîz, akıl ve bilgi sâhiplerinin dört şeyden uzak bulunmaları gereklidir. Akıllı ve bilgili kişi, işini beceriksizlere ısmarlamamalı, kıymet bilmeyenlere de iyilik yapmamalıdır. Aklın varsa kötülüğe heves etme, mâdem ki göçeceksin, gideceğin yere eli...

Musa’nın Sorusu

Mûsâ Allah’a,"Ey eşi benzeri olmayan, her şeyi bilen Tanrı; hem sana muhtaç, hem de yoksul olan halk içinde dostun kim" diye sordu. Allah,"Nîmetimize bel bağlayan dostumuzdur, kısmetimizden baş çeken de düşmanımız. Kısmetimize râzı olmayan kişi,...

Altı Şey 2

Biricik yavrum, îmânın temeli altı şeydir. Can ve gönülden dinlemek istersen bunları sana söyleyeyim. Bu altı temelden üçü; Yakîn, Havf,Recâ…ötekiler de Tevekkül,Muhabbet ve Hayâ’dır. Yakîn nûru kimin rûhunda parlarsa o,îman ehli ve aydın gönüllü olur. Canında Havf...

Üç Yol

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut. Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü de doğru yolda yürümektir. Bu üç meziyete sâhip olan, kendini kurtarmıştır. Ey delikanlı! Alçak...

Pendname 2

Ey kardeş! Sen Hakk’ı arayan bir insan isen Tanrı buyruğundan başka bir konuda ağız açma. Eğer hiç ölmeyecek olan Allah’a dâir bir bilgin varsa, ağzına sükût mührünü vur. Yavrum: Öğüt dinle! Kurtuluş istiyorsan dilini tut....

Ana ve Çocuk

Bir ananın çocuğu suya düştü. Ananın canı yandı, çırpınıp yolunmaya, yanıp yakılmaya başladı. Çocuk şaşırmış, şaşkın bir hâlde elini ayağını çırpmakta, çırpınmaktaydı. Su, çocuğu değirmene kadar götürdü… Su akmakta, çocuk da çırpına çırpına su üstünde...

Pendname 6

Eğer aklın ilmine yakınsa derviş ol, dervişlerle otur. Dervişlerden başkasıyla düşüp kalkma, elinden gelirse onların gıybetinde bulunma. Dervişlere sevgi, cennetin anahtarıdır. Onların düşmanı lânete lâyıktırlar. Dervişin elbisesi abâdan başkası değildir. O,murat ve boğaz peşinde koşmaz. Nefsinin...

Hırs

Her kim, hırs ile dünyâ zenginliğine erdiyse, şüphesiz ki Allah ondan hoşnut olmamıştır. Bu nefsi, bir devekuşu gibi farzet, ne yük taşır ne havada uçabilir. Uç dediğin zaman, deveyim der, yük vursan, kuş olduğunu söyler....

Pendname 7

Dört şey büyüklüğe delildir. Bu meziyetlere sâhip olan büyük adam olur. İlme karşı hesapsız saygı göstermek, halka doğruları söylemek. İrfan ve akıl sâhipleri, ilim ve akıl ehli olanları değerli görür. Ey kardeş: Tam akıllı bir insan isen...

Meczubun Kilimi

Meczubun birinin bir kilimi vardı. Birisine satmaya kalktı. Adam, pek kaba, dedi; yumuşaklığı âdetâ kirpi sırtına benziyor. Ucuza aldı, yürüdü. Tam o sırada yoldan bir müşteri çıka geldi. Adama, yumuşak bir kilimin var mı,...

SİTEDEN SEÇMECELER