Perşembe, Kasım 14, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler-2 Hazret-i Mevlânâ

Hazret-i Mevlânâ

Mevlânâ, bugün Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh şehrinde 30 Eylül 1207 tarihinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Celâleddîn’dir. Demek ki Mevlânâ bundan tam 802 yıl önce doğmuş oluyor. Mevlânâ’nın kelime anlamı “Efendi”dir. Eski devirlerde büyük şahsiyetlere bu lâkap verilmiştir.

Yüzyıllar içinde onun canlılığı, tâzeliği ve orijinalliği daha da artmaktadır. Sekiz asır önce doğan Mevlânâ’nın yaşadığı zamana, mekâna onun fikrî ve edebî yönünün geliştiği çevreye kısaca göz atalım:

Gaflet, tenden ileri gelir.

"Gaflet, tenden ileri gelir. Ten, ruh oldu mu şüphesiz bir hâlde bütün sırları görür." Gök boşluğundan yeryüzü kalktı mı...

”Güzeller Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der: "O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir;...

Hazret-i Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni "Ölüden bile öğüt alacak; her...

Sultan Veled ve Kütahya Gazeli

Geçtiğimiz günlerde Millet Meclisi kürsüsünde Kütahya ile ilgili konuşan bir hanım milletvekilimize, bir başka hanım vekil tarafından temelsiz, dayanaksız ve saçmalık dolu sataşmada bulunuldu. Sataşmanın...

Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir. Çıkanlarsa,...
eseflenme

Eseflenme!-Hazret-i Mevlânâ

"Allah’ın rahmeti, kahrından ileridir; kahrından fazladır ve ezelîdir. Bu yüzden de bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir. "Varlık sermâyesi elde edilsin" diye rahmeti kahrından ileridir,...

Uyanık Ol!

Hazret-i Mevlânâ,şöyle buyurur: (Dosttan, akrabâdan gelen cefâ, hilekârın üç yüz bin eziyetine eşittir. Çünkü insan, eşin dostun eziyette bulunacağını ummaz;onun vefâsına alışmıştır.İnsanların uğradıkları belâ,hep alışmadıkları...

Ey Gamlı Adam-Hz.Mevlâna

"Ey gamlı, ey perişan adam! Ya bizim gemimize gir, ya o gemiyi bu gemiye bağla. Yâni ey kendini bir şey zanneden kişi, ya bir mürşide...

Talihli Dal

İyi ağaçtan talihli dal çıkar.Hz. Mevlânâ "Gönül ve aşk meselelerinde akıl, bataklığa düşmüş eşek gibidir, çırpındıkça daha da batar."

Hazreti Mevlânâ’dan birkaç nükte

(Görünüşe kapılan, Âdem’e melekler secde etti, der durur. A zavallı revâ görür müsün ki, şu küçücük bedenden ibâret olalım?) (Nereden gelmişiz, bilmiyor musun? Noksan sıfatlardan...

SİTEDEN SEÇMECELER