Pazartesi, Eylül 28, 2020
Hazret-i Mevlânâ

Hazret-i Mevlânâ

Mevlânâ, bugün Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh şehrinde 30 Eylül 1207 tarihinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Celâleddîn’dir. Demek ki Mevlânâ bundan tam 802 yıl önce doğmuş oluyor. Mevlânâ’nın kelime anlamı “Efendi”dir. Eski devirlerde büyük şahsiyetlere bu lâkap verilmiştir.

Yüzyıllar içinde onun canlılığı, tâzeliği ve orijinalliği daha da artmaktadır. Sekiz asır önce doğan Mevlânâ’nın yaşadığı zamana, mekâna onun fikrî ve edebî yönünün geliştiği çevreye kısaca göz atalım:

Kimdir Kapıdaki?-Hz.Mevlâna

(Kimdir kapıdaki? Dedi. (Kul et) dedim, (Kölen olayım senin!) “Ne işin var?” Dedi. (A ay yüzlüm) dedim,...

Aşka Dâir-2

"Âşıkların işine akıl ermez... Dertlerine devâ olmaz... Onlara dert, zâten en zararlı devâdır. Aşka düşmeyen, aşk vâdîsinde konaklayamayan...

Can Denizi-Hz.Mevlâna’dan

"Kuluna kul olmak bile pâdişahlıktan büyüktür, sultanlıktan üstündür. Sana can bağışlarım dedin; hayır hayır, seni öldürürüm de de, mum...

Aşka Dâir-Hz.Mevlâna’dan

"Tanrı'ya toprak olana melekler secde eder. Ona kara bir kul kesilene; güzelim gökyüzü köle olur, kul kesilir." "Sen aşka dayan,...

Gül Bahçesi-Hz.Mevlâna’dan

"Sen topraktın, gönül oldun. Bilgisizdin, akıllandın. Seni, bu çeşit çekip buraya getiren, gene çekip sürüyerek oraya götürüyor. O'nun bu...

Hz.Mevlânâ’nın Ölüm Anlayışı ve Ölüme Bakışı

Aslında Hz.Mevlânâ’nın ölüm anlayışı ve ölüme bakışı, genel bir tasavvufî anlayıştır. Yâni bütün tasavvuf büyükleri, ölümü, Mutlak ve Ölümsüz Varlığa kavuşma... Aslımıza...

Gaflet, tenden ileri gelir.

"Gaflet, tenden ileri gelir. Ten, ruh oldu mu şüphesiz bir hâlde bütün sırları görür." Gök boşluğundan yeryüzü kalktı mı...

Allah güzelidir; güzeller güzelidir

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der: "O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir;...

Hazret-i Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni "Ölüden bile öğüt alacak; her...

Sultan Veled ve Kütahya Gazeli

Geçtiğimiz günlerde Millet Meclisi kürsüsünde Kütahya ile ilgili konuşan bir hanım milletvekilimize, bir başka hanım vekil tarafından temelsiz, dayanaksız ve saçmalık dolu sataşmada bulunuldu. Sataşmanın...

SİTEDEN SEÇMECELER