Çarşamba, Temmuz 17, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler-3

Abide Şahsiyetler-3

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. 1 Kasım 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmed Agâh. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey'in...

Bugünkü Türkçe

Lisan bahsi açıldıkça: "Hâlâ mı o bahis?" diyerek bezginlik gösterenler bana, acınmaya lâyık, gözlerini gaflet bürümüş, en zavallı kayıtsızlar gibi görünüyorlar. Vatan bahsi açıldığı...

Mersiye ve Selam

SELÂM Bizim kültürümüzde ''mersiye''nin ne zaman ve kimler için yazılıp okunduğu herkesçe ma'lumdur. Ama ben, bunların hiçbirinden bahsedecek değilim. En son yaşanan ve yıllardan beri...

Yine Böyle Bir Gece

Mehmet Akif Ersoy'un Bir Gece Şiiri Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi,Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi! Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler; Kaç bin...

Kubbe i Hadra

5 Ocak, merhum Ârif Nihat ASYA hocamızın Hakk'a yürüdüğü gündür. Kendisini rahmetle yâd ediyoruz. KUBBE-İ HADRÂ Buraya yabancı gelenler, burada yerli olur. Buraya tel, rübap olmaya...

Neyimiz Olur?

Aşağıya aldığımız yazı,1960 yılında yayınlanmıştır ve merhum Ârif Nihat Asya’ya âittir. Hoca’yı rahmet ve minnetle anıyor:"Allah, cümleyi Noel Baba’cı âlimlerden(!) edeceğine böyle câhillerden eylesin"...

Yahya Kemal Beyatlı ve Rind Üçlemesi

1 Kasım 2011 târihi, büyük şâir ve mütefekkir Yahyâ Kemal Beyatlı'nın vefâtının  yıldönümüdür. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. RİNDLERİN HAYATI -Halide Edib’e, sanatta ve fikirde ulvî...

Naat

SECCADEN KUMLARDI Devirlerden, diyarlardan Gelip göklerde buluşan Ezanların vardı ! Mescit mü'min, mimber mü'min... Taşardı kubbelerden Tekbir, Dolardı kubbelere "amin!" Ve mübarek geceler, dualarımız, Geri gelmeyen dualardı... Geceler ki pırıl pırıl, Kandillerin yanardı! Kapına...

Kundakladılar

Yatırırken bu sedef kakmalı şimşir beşiğe Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ'yı? Perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ'yı. Bir, ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak Tüyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ'yı. Kıyılardan,...

Siz!

(Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan Ülkücüler! ! ! Siz Oğuzların, Kür Şadların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamidlerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşad Sultanların,...

Ârif Nihat ASYA’ya rahmetle

Vefâtının 36’ncı yıldönümünde büyük şâir Ârif Nihat ASYA’yı minnet ve rahmetle anıyoruz,nur içinde yatsın! Türk Edebiyat Târihi'ne "Bayrak Şâiri" olarak adını yazdıran Ârif Nihat Asya,...

Mehmet Akif Ersoy ve Milliyetçilik

Bu vatanın neşeli bir mâzîsi vardır. Bugün o neşenin barındığı yerler virânedir. Şâir, ıssız kalan bu yurdun çehresindeki hüzne kapanıp ağlamak ister. Hani, insan sesi...

Mehmet Akif Ersoy ve Türklük

Kuyruklulara da karşıymış, Türkçülüğe de karşıymış... Türkçülüğe taraftar olsaydı asıl o zaman şüpheler içinde yanar tutuşurduk... Birazcık devam edelim: Hırsıza da karşıyım, polise de. Ev sahibine de karşıyım, kiracıya da. Zenginliğe de...

Softa – Mehmet Akif Ersoy

(Hurafelerle tantanaların vatanı olan doğu dünyâsında, yıldızdan ve yalandan gıdâlanmış dimağlar, nice zamanlar Âkif’i, alelâde bir nazımcı olarak tanıdılar. Bu ülkenin biraz insaf sâhipleri...

Hangi Mehmet Akif?

Hazret-i Mevlânâ’nın: "Herkes beni kendi zannınca bildi…" diye buyurması, Merhum Mehmet Âkif için de geçerli. Bu fotoğraf son derece düşündürücü mânâlar taşımıyor mu sizce de? Bâzıları...