Cumartesi, Ağustos 17, 2019

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Kenan Rifai-Sohbetlerden kısa kısa

“Resûlullâhı sevmek Ehli Beyti sevmekle olur” demek, nasıl bir hâli anlatır? Ehli Beyt’in sözlük anlamının hâne halkı olduğu bilinmektedir ancak, Peygamberimizin mânâsını doğru...

Amel ve Niyet

Hz. Pir Seyyid Ahmed'er-Rifâî buyuruyor: Zühd, Allah (c.c.)'a yönelen kişilerin ilk adımıdır ki takvâ esâsına dayanır. Takvâ ise hikmetin...

”O”

(...Görücü gözü olanlar, mânâyı görebilenler, gaybı görebilenler Hazret-i Muhammed'in (S.A.S.)'ın maddesinden iç güzelliğine bakarlar ve bütün maddî nîmetler üzerinde O'nun nûrunun yayılışını,...

Sohbetler-72

(Ruhlar, ezel âleminde, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine "Belî!" evet öyle, dediler. Ammâ oradaki ikrâra, burada iki şâhit lâzımdı. Yalancı olmayan...

Vakt-i Şerifler hayr’ola

Ken’an Rifâî, Şerhli Mesnevî-i Şerif, Ey dost! Aynaya iyi bak! Son nakşı gör! Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini...

Heceleyin, Okuyun! Ken’an Rifâî

"Kâinat, insan için hazırlanmış bir kitaptır. Heceleyin okuyun. Bütün mevcûdat kelimelerinden cümleler, satırlar çıkar. Hepsi de, birliğin ana dilini söyler ve sizi tevhîde çağırır....

Sohbetler-71

''Ey dünya, Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: (Bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni de sen istihdam et!)'' Hazret-i Ahmed'er-Rifâî Hz. Ken'an Rifâî'ye bir...

Sohbetler-70

Fena(kötü) ne demektir? Hangi durumlarda bir nîmet olarak değerlendirilebilir? "...Fenâ yoktur. Fenâlık denen şey, iyiliğin bir derecesidir. Fenâ da iyidir. Niçin iyidir? İyiliğin kıymeti onunla...

Sohbetler-69

Sıkıntı ve çilenin en şiddetlisi nebîlerindir" hadîs-i şerifiyle ne anlatılmaktadır? (Sâmiha Hanım:) -..."Hadîs-i şerifte; "İnsanlar arasında en şiddetli belâya dûçar olanlar nebîlerdir(Peygamberlerdir). Sonra onlara en yakın...

Sohbetler-68

Nefsimizden kalbimize sefer ediyoruz. Onun için, nefsimize uyup boş şeyler ile vakit geçirmemek lâzımdır... Hz. Ken'an Rifâî, Sohbetler.2000 ...seferi tamamlamalı. Ne vakit kahır ile lutfu bir...

SİTEDEN SEÇMECELER