Salı, Mart 21, 2023
Reklâmlar
Kenan Rifâî

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Sohbetler-Ken’an Rifâî-106

-Allah her şeyden evvel aklı yarattı, denmesinin mânâsı nedir? -“Her şeyin bir gâyesi vardır. Meselâ bâzı ağaçların gâyesi meyve vermektir. Bir buğday tânesinde de yaprak, dal...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-105

Nasreddin Hoca’nın latîfelerinden, hikmetli sözlerinden konuşuyorduk: -“Münîre Hanım, Nasreddin Hoca bir gece bir kabrin içine girip yatmış. O sırada fincancı katırları geçiyormuş. Hoca, başını mezardan...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-104

Semîha Hanım: -Külle âşık olan kullardan bahsedilirken, âşık, kahrı lûtfu bir bildikten sonra, kendi kendisinin aşkını talep eder; kendi kendisine âşık olur, buyrulmuş. -“Tabiî… çünkü o...

Sevdiğim Üç Şey/Ken’an Rifâî

(Bir sürü mesele ile insanlar, uğraşıp dururlar. Halbuki asıl mesele, kendi mânâsı düğümünü çözmektir.) (Sevdiğim üç şey; aşk, edep ve irfânı tahsil için çalış.) (Kalbde ikrâh...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-103

Sabîha Hanımefendi’nin akrabâsından münevver, uyanık ve aynı zamanda îmanlı bir hanımın vefatından konuşuluyordu: -“Allâh’ın feyzi kime erdiyse elbette mahrum kalmaz. İş, velev bir zerre olsun...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-102

Fuzûlî hakkında konuşulurken: -“Fuzûlî’nin adı Mehmed imiş, (900) târihinde Hille’de doğmuş, (963)de Kerbelâ’da vefat etmiş. Kitabında bir duâsı vardı. Yâ Rabbî, beni dünyâda da Ehl-i Beyt’in...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-101

Hocamızın dört yaşındaki torunu küçük Cemil, elindeki pil parçası ile oynarken Semîha Hanım pili çocuğun elinden alarak bir müddet elinde tuttu. -“Bu elinizdeki pil değil...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-100

Hüsniye Hanım: -Mutmainne mertebesini bulduktan sonra da bir sâlik için imtihan var mıdır? -“ Elbet vardır. Nefsin yedi derecesi olduğu mâlûmdur. Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne, Râdiye,...

“Hoşu da Olur Boşu da”

Ken'an Rifâî'nin, Ekrem Hakkı Ayverdi ile şaka yollu bir konuşmasından alınan şu parça da onun bu husustaki kanaatinin en canlı bir ifâdesidir: "Sen mîmarsan...

“Olmaz Efendi!”- Ken’an Rifâî

1929 senesinde idi. Bir gün Doktor Server Hilmi Bey hiç de mûtâdı olmadığı halde bir istiğrak havasına dalarak semâ etmeye başladı. Fakat Ken'an Rifâî...
4,933HayranlarBeğen
490TakipçilerTakip et
162TakipçilerTakip et
488AbonelerAbone ol
error: Muhtevâ korumalıdır!