Cuma, Ekim 2, 2020
Kenan Rifâî

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Âlem-i Kübrâ Nedir?/Ken’an Rifâî

“Eğer mahrumlardan olmak istemiyorsan Hakk’ın velîlerini ara, bul ve bu velîlere yaklaşanlardan ol. Eğer sen onları bulmak,...

Kadın-Ken’an Rifâî

“Allah, Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmran Sûresi’nde (Zuyyine linnâs) Âyet-i Kerîmesi’yle… “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe,...

Gönül Hazînesi-Ken’an Rifâî

“Gül yapraklarının balla ve limonla ezilip gülbeşeker hâline konulduğunu bilirsin. Gül, nasıl bal tadından ve limon acısından...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-95

Akşam kitap okunuyordu: -“Huneyn gazâsında bir çok İslâm askeri toplanmış, iki müşrik kabileye hücum edeceklermiş. Müşriklerin berâberinde getirdikleri...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-94

Bir kimsenin, henüz tahakkuk etmemiş bir işe olmuş ve netîcelenmiş nazariyle bakıp o tarzda konuşması üzerine: -“Ceddimden, Resûlullah’tan...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-93

Semîha Hanım: -Geçen gün İsmet Hanımefendi’nin kızı Aliye Hanım’la konuşuyordum. Bana dedi ki: Elbette...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-92

Münîre Hanımefendi: -Efendim (…) sâhilinde bir beyaz kum varmış. Bu kum fevkalâde şifâlı imiş. Pek çok hastalar oraya...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-91

Sedat Bey işlerinden bahsederek, kendisine fenalık etmek isteyenler için: Bilmem ki kötülük etmekle ellerine ne geçecek, ceplerine ne girecek? dedi.

Sohbetler-Ken’an Rifâî-90

“Çîst hablullah rehâ kerden hevâKim hevâ şüd sarsarî mer Âd râ(1) -“Habl-ı metîn ve mânâ-yı kitâb-ı mübîn nedir...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-89

Mûcize hakkında konuşuluyordu: Semîha Hanım: --Kerâmet, kerâmetsizliktir, buyuruluyor… --“Evet… Çünkü ehlullâhın kendi, bütün...

SİTEDEN SEÇMECELER