Çarşamba, Ağustos 5, 2020
Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi

Hâtıra türü eserlerinde de Osmanlılar’ın son dönem sosyal hayatını, zengin sınıfın asaletini, zarafetini, dostluğa ve sohbete açık mizacını, çevrelerindeki insanlara karşı sevgi ve merhamet duygularını, bu arada İstanbul’un güzelliklerini dile getirir.

Bununla beraber roman ve hâtıra türü eserleri açık şekilde birbirinden ayrılmaz. Roman ve hikâyelerine kendi hayat tecrübeleri ve gözlemleri girdiği gibi hâtıralarında da edebî üslûp ve kurgu dikkati çeker.

Fikir yazılarında İslâm anlayışının taassupla dar ve katı kalıplara hapsedilmesine karşı çıkan Samiha Ayverdi bu konuda tasavvufî hayatın önemini vurgular. Osmanlı Devleti’nin var oluşunun ve medeniyetinin sırrını da İslâmiyet’in ve Türklüğün mükemmel bir terkibi olarak görür.

Burhan Toprak’tan-Eğer Mesut Olmak İstiyorsak

İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, berrak sularda yıkanmak ve bir daha kirlenmemek üzere vicdanına ve onun zamanı aşan ebedî kanunlarına vefâlı kalmak isteyenlere...

Burhan Toprak’tan-Ballar Balını Buldum

Her kıymet üstünde varlık olan, tek sevdiğimizin yâni Allah’ımızın hiçbir ayıbı ve kusuru yoktur. İşte biz, bu yüzden...

Engin Ruh-Dar Kaftan Sâmiha AYVERDİ – Osmanlı Asırları

(… Dünyâda ayniyet yok, benzerlik vardır. Makrokozmos’dan mikrokozmos’a varınca, her varlık müstakil/bağımsız şahsiyet sâhibidir. Binâenaleyh zerrelerden fertlere, cemiyetlere ve büyük kütlelere kadar...

Çocuk Kumbara Gibidir-Sâmiha Ayverdi

Kız olsun erkek olsun evlâtlarınıza evlerinizi sevdirin. Onları, kendi evlerinde meşgul edip eğlendirmek yoluna gidin. Bu, bir ciddî fedâkarlığa mâl...

Siyonizmin Siyâset Sahnesine Çıkışı-15-Sâmiha AYVERDİ

Beşinci Sultan Murad’ı tahta getirenler, ne çâre ki bu muvaffakıyetlerinden kâm alacak/zevkini sürecek fırsatı bir türlü bulamıyorlardı.
dolmabahçe sarayı

Siyonizmin Siyâset Sahnesine Çıkışı-14-Sâmiha AYVERDİ

Sultan Abdülazîz’in hal’i masalı bitmişti. Fakat hikâyeyi keyiflerince tatlıya bağlayanlar, tam "onlar ermiş murâdına…" diyecekleri sırada, murâdlarına erememiş olduklarını anladılar. Zîrâ yeni...

Dem Bu Dem-Sâmiha Ayverdi

(…Zaman hep o zaman, eskiden ne ise şimdi de o. Ancak o zaman şatafatlı olan tecellî şimdi nihan. Bir gün Resûlullah(S.A.) minberde...
mektuplardan gelen ses

“Hak Vergisi”-Sâmiha Ayverdi

"…İnsanoğlunu ters yoldan doğru yola çekmek, gâliba, Allah’ın kullarına vermiş olduğu en mübârek imtiyaz ve imkân. Zîra herkes iyilik yapamaz. Hayra vesîle...

“Bakarsınız bir…”-Sâmiha Ayverdi

(...Hayat sahnesi... Birbirleriyle boy ölçüşen dağınık ve zıt fikirlerin at koşturduğu, süngü süngüye geldiği kanlı meydan... Bakarsınız bir kafada, yanı başındaki...

Neler ve Neler-2-Sâmiha Ayverdi

Ya sen, ya sen ey Rumeli Ağacı! Bir sallayışta Selânik’i, Manastır’ı, Üsküp’ü döküp deviren Koca Rumeli, koca gövde!.. Parti zihniyetinin, vatan...

SİTEDEN SEÇMECELER