Perşembe, Ekim 29, 2020
Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi

Hâtıra türü eserlerinde de Osmanlılar’ın son dönem sosyal hayatını, zengin sınıfın asaletini, zarafetini, dostluğa ve sohbete açık mizacını, çevrelerindeki insanlara karşı sevgi ve merhamet duygularını, bu arada İstanbul’un güzelliklerini dile getirir.

Bununla beraber roman ve hâtıra türü eserleri açık şekilde birbirinden ayrılmaz. Roman ve hikâyelerine kendi hayat tecrübeleri ve gözlemleri girdiği gibi hâtıralarında da edebî üslûp ve kurgu dikkati çeker.

Fikir yazılarında İslâm anlayışının taassupla dar ve katı kalıplara hapsedilmesine karşı çıkan Samiha Ayverdi bu konuda tasavvufî hayatın önemini vurgular. Osmanlı Devleti’nin var oluşunun ve medeniyetinin sırrını da İslâmiyet’in ve Türklüğün mükemmel bir terkibi olarak görür.

Azîz Analar Babalar-Sâmiha Ayverdi

Sizinle, sizden daha tecrübeli olmam yüzünden, şöyle hoşça bir halleşmek ihtiyâcını duymuş olmaklığımı, bir ukalalık saymamanızı diliyorum. Tatlı...

Yahudi-2/Sâmiha Ayverdi

2. İstanbul kadısına yazılan bir başka hükümden anlaşıldığına göre de, memleketin her tarafında, amma bilhassa İstanbul’da, kızıl ve...

Yahudi-1/Sâmiha Ayverdi

GEÇMİŞ ASIRLARDA AVRUPALI YAHÛDİ Yahûdilerin Avrupa’da ve bilhassa İspanya’da gördükleri hakaret ve zulüm akıl durduracak şiddetiyle devam ederken, Osmanlı...

Burhan Toprak’tan-Sevgi ve Acı

İçimizdeki her acı, bütün haykırışlar, atılmalar ve düşüp parçalanmalar hep aslımıza olan hasretimizden ve aslımızın bizi çeken sırrındandır.                                                        ***

Burhan Toprak’tan-Eğer Mesut Olmak İstiyorsak

İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, berrak sularda yıkanmak ve bir daha kirlenmemek üzere vicdanına ve onun zamanı aşan ebedî kanunlarına vefâlı kalmak isteyenlere...

Burhan Toprak’tan-Ballar Balını Buldum

Her kıymet üstünde varlık olan, tek sevdiğimizin yâni Allah’ımızın hiçbir ayıbı ve kusuru yoktur. İşte biz, bu yüzden...

Engin Ruh-Dar Kaftan Sâmiha AYVERDİ – Osmanlı Asırları

(… Dünyâda ayniyet yok, benzerlik vardır. Makrokozmos’dan mikrokozmos’a varınca, her varlık müstakil/bağımsız şahsiyet sâhibidir. Binâenaleyh zerrelerden fertlere, cemiyetlere ve büyük kütlelere kadar...

Çocuk Kumbara Gibidir-Sâmiha Ayverdi

Kız olsun erkek olsun evlâtlarınıza evlerinizi sevdirin. Onları, kendi evlerinde meşgul edip eğlendirmek yoluna gidin. Bu, bir ciddî fedâkarlığa mâl...

Siyonizmin Siyâset Sahnesine Çıkışı-15-Sâmiha AYVERDİ

Beşinci Sultan Murad’ı tahta getirenler, ne çâre ki bu muvaffakıyetlerinden kâm alacak/zevkini sürecek fırsatı bir türlü bulamıyorlardı.
dolmabahçe sarayı

Siyonizmin Siyâset Sahnesine Çıkışı-14-Sâmiha AYVERDİ

Sultan Abdülazîz’in hal’i masalı bitmişti. Fakat hikâyeyi keyiflerince tatlıya bağlayanlar, tam "onlar ermiş murâdına…" diyecekleri sırada, murâdlarına erememiş olduklarını anladılar. Zîrâ yeni...

SİTEDEN SEÇMECELER