Pazar, Şubat 24, 2019

Gaziler Helvası

İslâm’ın kaba softalarına ben sataştım mı? İlişmedim bile. Öfkesi burnunda bir zümre oldukları için havadan nem kapmışlar, muhayyilemde beni tartaklamak istediler. Yetmiş iki milletin kaba sofuları bir araya birikmiş, üstüme üstüme geliyorlar, yetmiş iki...

Maalesef

"Maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, îmanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evlâdını, aziz ve sevgili arkadaşımız Safiye Erol'u kaybettik. Memleket, böyle muhteşem ve yerine konmaz bir âbidenin eksilişini âdeta duymadı... Umursamadı... Herhangi...

Safiye Erol kimdir?

7 Ekim, Safiye EROL’un vefâtının 47’nci yıldönümüdür. Türk çocuklarının, hakkında hiçbir bilgiye sâhip bulunmadığı, hattâ adını bile duymadıkları Dr.Safiye Erol Hanımefendi,2 Ocak 1902’de Edirne Uzunköprü’de dünyâya geldi. Tahsil için 1917 yılında Almanya’ya gitti, liseyi ve üniversiteyi...

Bir Atabek’in Ölümü(*)

Yirminci asır garb âleminin gaddar, bencil ve alabildiğine istismarcı müstemlekecilik politikasıyle kıyaslanamayacak Türk efendiliğinin ve hâkim devlet psikolojisinin yumuşak çehresini şiddet, vahşet, zulüm ve gaddarlık gibi beşerî zaaflardan arınmış ehlî tutumunu hazırlamakda, gene et-tırnak...

Kandil (Miraç)

Miraç hakkında Doğu’da yazılmışları okumaktan insana ne fayda vardır, ne zarar.Hattâ diyebilirim ki,bu aralık ben zararını gördüm,kitaplar saflığımı karıştırdı,bulandırdı.Mevlid’in miraç kısmını rûhumun yetişebileceği en berrak,en derin duygularla dinlerdim.Sidre’ye kadar olan seferi gittikçe heyecanlanmakla berâber,kendimi...

SİTEDEN SEÇMECELER