Perşembe, Nisan 25, 2019
Ana Sayfa Bizim Mahalle/R.Tekin UĞUREL

Bizim Mahalle/R.Tekin UĞUREL

Gıbidik

İnsanın ne kadar hunhar, ne derece zâlim ve tahripkâr bir mahlûk olduğunu anlamak için tâ uzaklara gitmeye ne hâcet? Kütahya’nın Hisar’ına baksanız; Hisar’dan şehre bir göz atsanız, bunun bin bir türlü örneğini görür ve...

Kılıç Artığı

Mahalledeki gayr-ı Müslim komşularımız için de "hanımsız, beğsiz" veyâ "efendisiz" konuşmayan; Artin’e dahî "Artin Ağabey" dedirten terbiyemiz, Sait Ağa’nın oğlu delilik yapsa bile, ona da İzzet Ağabey dedirtirdi. Rum da olsalar, gayr-ı Müslim diye...

Temel Taşları

Mahallede, en az Sait Ağa ve onun oğlu İzzet Ağabey kadar korktuğumuz büyüklerden biri de "Hacı Baba" dediğimiz Derviş Beğ’di.Upuzun boyu, gülmeyen yüzü ve bir dizi töresiyle dinç bir Boşnak’tı O! Sait Ağa ve...

Mor Hatıra

Ben, günlerden bir gün, yukarıdan şimşek hızıyla inip, bu direğe çarptım. Demirden yapılmış olan elektrik direği, tam da iki bacağımın arasında kaldı. Ben ise, acılar içinde… Emînim ki, kendi kızağımla kayıyor olsaydım bu kazâ meydana gelmezdi....

Kayık

Arabacı Sait Ağa da nur içinde yatsın. O’nun eve geliş saatleri –Aktakke Hoca’nın tersine—biz çocuklar için tam bir "kâbus" zamânıydı. O’ndan sâdece çocuklar değil, mahallenin kadınları da korkardı. Yâhut bize öyle gelirdi. Belki, biz çocukların...

Aha Cennet

Kulakları zor işittiği için, kendisi dâima yüksek sesle konuşan Aktakke Hoca; tertemiz sakallı, uzun boylu bir dede idi ve biz onun elini öpmek için çocukça itişip kakışırken, o da: "—(evet mânâsına) Hee,hee…berhüdâr olun!" Diye, duâları peş...

Yasak Bölgeler Ve…

Mahallenin çocukları birkaç kişiden çok korkardı. Bunların başında Marisa ve Sait Ağa gelirdi. Marisa’dan korkardık… Çünkü evinin bahçesine kaçan – o da çok sık kaçardı – topumuzu keser… Kestiği bir tarafa acı acı bağırarak yedi...

Bâzı Komşularımız

Nüfüsta kaydım Servi Mahallesi gözükse de doğduğum mahallenin adı, Gazi Kemâl’di. Buradaki komşularımız ve onlarla iç içe geçen hayâtımız ne kadar da güzel ve eşsizmiş meğer. İnsanoğlu, sâhip olduğu değerleri elden kaçırınca anlıyor nîmetlerin kıymetini. Sözünü...

Ahırardı

"Aharardı",bir zamanlar ne güzel bir yerdi. Biz, oraya "Aharardı" derdik ama, neden "Ahırardı" olduğunu ne ben bilirim, ne de bir başkası. Orası, hem mesîre yeriydi, hem Bayramyeri ve hem de Harmanyeri. Üstüne üstlük, bizim futbol sahamızdı....

Azimânım Teyze

Bizim Mahalle’de bir "Ajîmânım deyje" vardı. Hemen karşımızdaki Kurtuluş İlkokulu’nun çikolata renkli hizmetlisi idi. Yâhut, Hızır gibi birisi! Esmerden esmer ve belli ki ataları arasında bu renkte birisi bulunan; fakat sâdece derisi siyah, gönlü ve dolayısıyla...

SİTEDEN SEÇMECELER