Pazar, Şubat 24, 2019

Siz Bir Taraf

Ey Muâvîler ümmeti vey düsmen-i Muhammedî ; Siz küfrânî, biz şükrânî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Sizler tugyânî milleti, bizler Muhammed ümmeti, Siz Mervanî, biz Kur’anî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Siz Mervanî cehennemî,...

Medet Ya Ali!

''İnsanı iki şey helâk eder; biri nefsinin arzusuna uymak, öteki de övülmeyi sevmek'' buyuran Hazret-i Ali Efendimiz, Milâdî 661 yılında Kûfe'de, bugün şehîd edilmişti.

Yorum Yok!

Bugün, 10 Muharrem. Üstte Hazret-i Hüseyin'in kanlı gömleği görülüyor.

Ya Ali!

On sekiz bin âleme güzelliğin yansımış, Cemâlin benzer güle; gördüm ben de Yâ Ali! Cümle canlar cânını yollarına adamış, Cânımı iste hele; verdim ben de Yâ Ali!   Zulüm Yezit’tir, adâlet Ali. Kötülük Yezit’tir, iyilik Ali. Yalan Yezit’tir, doğruluk Ali. Nefret Yezittir,...

İsmini Siz Koyun

Bana kalsaydı, Hazret-i Ebû Cehil derdim. Evet, zamân-ı saadet’te, Peygamber Efendimiz’e bunca eziyet ve çileler çektiren Ebû Cehil’e nisbetle Muâviye, babası ve evlâtları ile birlikte, gerek Resûlullah’ın evlâtlarına, gerek âlem-i İslâm’a çeşitli eziyetler etmiş,...

Kerbela ve Fuzuli

Büyük Türk şâiri ve Ehl-i Beyt âşığı Fuzûlî, Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da şehîd edilişini anlatmak gayesiyle büyük bir eser kaleme almıştır. Hadîkatü’s-Sü’edâ yâni Saâdete Ermişlerin Bahçesi adını taşıyan söz konusu eser, nesir olmakla berâber hemen...

Hüseyni Mersiye

Hâfız Celâl Yılmaz’ın sesinden Hüseynî mersiye Geçti bir yıl, yine bir mâh-ı Muharrem geldi Göze nem, gönle elem her yana mâtem geldi.   Ah! Aktı mâsum kanı Kerbela yazısına Çekildi okla kılıç Peygamber kuzusuna   Hangi vicdan dayanır bu yürek sızısına Esen...

Biz de Ehl i Beyt

LEDÜN İLMİ’nin yâni mânevî ilmin tâlim ve tedrîsini esas alan tasavvuf kültürümüzde, Ehl-i Beyt’in çok ayrı bir yeri vardır. Zîrâ ilk dört halîfeye nisbet edilen ana tarîklerden birisi, Hazret-i Ali’ye dayanır. Buna göre irşad...

Muharrem-1

Hicrî Takvim’in ilk özel günü,1 Muharrem’dir. Hicrî Yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü, Hicret’ten onaltı sene sonra Hazret-i Ömer’in hilâfeti sırasında, Hazret-i Ali’nin teklifi ile bir...

Yükseklik

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Hz.Ali

SİTEDEN SEÇMECELER