Perşembe, Nisan 25, 2019

Muharrem-1

Hicrî Takvim’in ilk özel günü,1 Muharrem’dir. Hicrî Yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü, Hicret’ten onaltı sene sonra Hazret-i Ömer’in hilâfeti sırasında, Hazret-i Ali’nin teklifi ile bir...

SİTEDEN SEÇMECELER