Pazar, Şubat 24, 2019

Hz.Mevlânâ Ummânı’ndan-1

Efendim, cümlenizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum. Hoş geldiniz! Bendenize tanınan zaman zarfında, bir koca Türk’ün; bir Yüce terbiyecinin hikmetlerinden… Mevlâna Ummânı’ndan birkaç damlayı gözden geçirmeye ve hâfızalarımızı tâzeleyip, kendilerini...

Hz.Pîr’i Anlamak

Bugün,Hazret-i Mevlânâ’nın 811’inci doğum yıldönümü... Bu vesîleyle toplanmış bulunuyoruz. Her sene bu programı ve ikrâmı hazırlayıp sizlere sunan Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlâna Araştırmaları Kültür Sanat Derneği mensupları adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum efendim. Hz.Mevlânâ için,...

Hazret-i Mevlânâ ve Biz

Günlük haberleri seyredebiliyor musunuz? Ben, seyredemiyorum. Sen – ben derdine düşmüş kimselerin ağız dalaşına katlanabiliyor musunuz? Ben, katlanamıyorum. Zîrâ her gün sayısız cinâyet, tecâvüz, vahşet ve benzeri hâdiseleri üzülmeden okumak yâhut seyretmek imkânsız. İçi boş siyâsî beyanlarda incir...

Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavulukluk edenler, menfaati îcâbı, insanı pohpohlayanlardır. Vücûda böylece girip çıkanların...

”Gölpınarlı Otorite Değildir”-2

Soru-Yakın târihimizden de örnek verebilir miyiz; bu zıtlaşmanın ilmî merkeziyeti açısından Hocam? Mahmut Erol Kılıç--Yakın tarihimizde bu konuda büyük ayrışmalara merkezlik etmiş meşhur bir isim vardır. Eserleri üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğu gibi mezhep sahiplerinin...

”Gölpınarlı Otorite Değildir”-1

Soru-Yeni Dünya Dergisinin Nisan sayısında ‘Otoritelerin dikey ehliyetsizliği’konusunda önemli noktalara işaret ettiğiniz; yeni tâbiriyle ‘ezber’ bozduğunuz bir yazınız yayınlandı. Biz de o metin üzerinden yürüyerek soralım; Tasavvuf nasıl bir ‘yol’dur Efendim? Mahmut Erol Kılıç-Tasavvuf, bir...

Büyük Bayram

Bütün dostların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sağlık ve huzurla nice bayramlara erişmemiz niyâzıyla... * Hazret-i Mevlânâ, şöyle buyuruyor: ("Allâh u Ekber" deyip, o şom nefsin başını kes! Kes de can, mahvolmaktan kurtulsun. Ten, İsmâil’e benzer; can, Halîl’e! Can, bu semiz...

Eseflenme!

"Allah’ın rahmeti, kahrından ileridir; kahrından fazladır ve ezelîdir. Bu yüzden de bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir. "Varlık sermâyesi elde edilsin" diye rahmeti kahrından ileridir, üstündür. Etle deri lezzetsiz meydana gelmez, fakat onlar meydana gelmedikçe...

Çoban Ol Dedik…

(Çoban ol dedik, kurt oldu. Bekçi ol dedik, hırsız oldu.) -Mevlânâ’dan Altın Öğütler, S.62, Ziya ELİTEZ-

Uyanık Ol!

Hazret-i Mevlânâ,şöyle buyurur: (Dosttan, akrabâdan gelen cefâ, hilekârın üç yüz bin eziyetine eşittir. Çünkü insan, eşin dostun eziyette bulunacağını ummaz;onun vefâsına alışmıştır.İnsanların uğradıkları belâ,hep alışmadıkları şeylerden meydana gelir.)

SİTEDEN SEÇMECELER