Pazar, Şubat 24, 2019

Hikmetler 17

Dilekte bulunmak, insan için şan değildir. Şan ancak, insanın edep güzelliği ile rızıklanmasıdır. * Hiçbir şey, seni, çâresizlik kadar istememiştir. Zillet ve yoksulluk kadar hiçbir şey de İlâhî bağışların üzerine gelişini çabuklaştırmamıştır. * Eğer, sen kötü işleri yok...

Hikmetler 16

Namaz, kalpler için günah kirlerinden temizlenmek ve gayb/gizlilik kapılarının açılmasıdır. * Namaz; yakarışlar mahalli, somluklar mâdenidir. Onda, sırların alanı genişler, nurların ışıkları onda doğar. * Allah, sendeki zayıflığı bildi de namazın sayılarını azalttı. Fazlına olan ihtiyâcını bildiğinden de,...

Hikmetler 15

Vird’i ancak bilgisizler küçük görür.’’Vârid’’e gelince o,âhiret yurdunda da varlığını sürdürür. Vird, bu dünyânın toparlanıp gitmesiyle son bulur. Öyleyse, öncelikle özen gösterilmesi gereken, varlığında halefi olmayandır. Vird’i, senden isteyen O’dur. Vâridi ise, sen O’ndan...

Hikmetler 14

O’nun eserlerinin nurları, görünen nesneleri… Sıfatlarının nurları ise kalplerdeki sırları aydınlattı. Bunun için görünen nesnelerin nurları battı, kalp ve sırların nurları batmadı. Şöyle bir söz söylenmiştir: Gündüzün güneşi geceleyin batar fakat kalplerin güneşi için batmak...

Hikmetler 13

İki nîmet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında kalmamıştır: Îcad ve imdat nîmetleri! * İlk olarak seni yaratmakla –îcadla--,ikinci olarak da varlığını sürdürebilmen için peşpeşe yardım elini uzatmakla –imdatla—seni nîmetlendirdi. * Sendeki yoksulluk zâtîdir. Sebeplerin gelişi, sende gizli...

Hikmetler 12

Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. * İtaatleri konusunda Allah’ın, onların kalplerini açması ve dostluğunu göstermesi, kullukta bulunanlara karşılık olarak yeterlidir. * Bir şeyler umarak ya da gelecek cezâyı def etmek amacıyla ibâdet eden, Hakk’ı...

Hikmetler 11

Kimi lûtuflar, gerçekte mahrum bırakılmanı; mahrum bırakılman da gerçekte o lûtufların sana verildiğini gösterir. * Bâzı şeylerden mahrum bırakılmak senin için anlayış –fehm ediş- kapılarını açıyorsa, bu mahrûmiyet senin için ihsânın ta kendisidir. * Varlıkların zâhiri –dış görünüşü-...

Hikmetler 10

Allah sana emrine uymayı rızık olarak verir, seni dünyâya karşı doygun kılarsa, zâhir ve bâtın nîmetlerini sende tamamlamış demektir. * Hakk’dan dilediğin şeylerin en hayırlısı, O’nun senden istediğidir. * Yerine getirilmeyen ibâdetleri gerçekleştirmek için çaba harcamamak, buna rağmen...

Hikmetler 9

Her sorulana cevap vereni, her gördüğünü anlatanı, her bildiğini söyleyeni görürsen onun bilgisizliğini anla! * Âhiret evi, mümin kulları mükâfatlandırmak için yaratılmıştır. Çünkü bu dünyâ Allah’ın onlara vermek istediklerini taşıyamaz. Hem de onların değerini, kalıcı olmayan...

Hikmetler 8

8. Edebe aykırı davranışının cezâsı geciktirilince,’’Eğer bu çirkin bir davranış olsaydı yardım kesilirdi ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılırdım’’ demesi, mürîdin bilgisizliğindendir. Oysa yardım, bilinmeyen bir sebepten dolayı da kesilebilir. Kaldı ki yardımın çoğalmaması bile cezâ olarak...

SİTEDEN SEÇMECELER