Çarşamba, Nisan 24, 2019

Gençlerle 3

*BİR dersten öğrendiğin, bir kitabdan okuduğun fasıl ve bahisleri arkadaşlarınla ezberden müzâkere ve münâkaşa et. Bu sûretle hem zekân işler ve öğrendiğin hazm olur, hem hâfızan kuvvetlenir; hem de düzgün konuşma ve fikirlerini vuzuh...

Ekrem Amca

24 Nisan, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefat yıldönümüdür. O’nu hasret ve rahmetle anarken, sayısız hizmetinden birini paylaşmak istiyoruz: (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar nâmındaki önemli eserinde Ekrem Hakkı Ayverdi’den şöyle bahsedilmektedir: "İsm-i Celâli, İsm-i Nebevîyi, esâmi-i çar...

Gençlerle 2

*BİR işe başlamazdan evvel o işi, dersi, vazîfeyi, kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir sûrette nasıl yapmak, nasıl öğrenip etüd etmek mümkün olduğunu iyice düşünüp hesapla. *ÇALIŞTIĞIN bir iş, bir...

Gençlerle 1

*ÇALIŞMAK için müsâit gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve saat çalışmanın en müsâit zamânıdır. *ÇALIŞMAK için müsâit yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en müsâit yeridir. *BİR...

Ali Fuad Başgil

17 Nisan, Ali Fuad Başgil Hoca’nın vefat yıldönümüdür. Bu büyük ilim ve fikir adamımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Nur içinde yatsın. * Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, 1893 yılında Samsun’un Çarşamba kazâsında doğmuştur. Babası Mehmed Şükrü Efendi,...

Anıyoruz

13 Mart 2006'da ebedî âleme gönderdiğimiz Sevgili Emrehan KÜEY'i, vefâtının sekizinci yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Âilesine , dostlarına sabırlar ve bereketli ömürler niyâz ediyoruz.

Hayâli Cihan Değer

Bizler de herkes gibi, birçok konuda câhildik; bildiklerimiz, okuduğumuz kitaplarla sınırlıydı. 1956 sonbaharında bir gün -Sâmiha Anne- bana dedi ki: "Mehmed Efendi’ye git, benden selâm söyle, benim ricâmı ilet. Sizlerle haftada bir gün sohbet etsin. O,...

Bize Desen ki

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken,şu nefis satırları(*) anlamaya çalışıyoruz: (Bize desen ki: Ey insanlar, insanlar! Nedir bu nifak, bu nizâ, bu...

Altın Beyinli Adam

Vefâtının üzerinden tam otuz yıl geçti. 1938 yılında Kırşehir’de doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1961’de bitiren ve Profesör Doktor Mümtaz Turhan’ın seçkin bir talebesi olarak sosyal psikoloji asistanlığına başlayan merhum Profesör Doktor Erol...

Ekrem Hakkı Ayverdi

(Bugün memleketimiz millete dürbünün tersiyle bakan snob, taklitçi, câlî bir zihniyetin tazyîki altındadır. Hüküm ve kuvvet garb hayranlarının elindedir. Ters dürbün, milleti karınca gibi gösterse de o levh-i mahfuzda yazılı ezelî kanunların zırhı içinde...

SİTEDEN SEÇMECELER