Pazar, Şubat 24, 2019

Ekrem Amca

24 Nisan, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefat yıldönümüdür. O’nu hasret ve rahmetle anarken, sayısız hizmetinden birini paylaşmak istiyoruz: (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar nâmındaki önemli eserinde Ekrem Hakkı Ayverdi’den şöyle bahsedilmektedir: ‘’İsm-i Celâli, İsm-i Nebevîyi, esâmi-i çar...

Gençlerle 2

*BİR işe başlamazdan evvel o işi, dersi, vazîfeyi, kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir sûrette nasıl yapmak, nasıl öğrenip etüd etmek mümkün olduğunu iyice düşünüp hesapla. *ÇALIŞTIĞIN bir iş, bir...

Gençlerle 1

*ÇALIŞMAK için müsâit gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve saat çalışmanın en müsâit zamânıdır. *ÇALIŞMAK için müsâit yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en müsâit yeridir. *BİR...

Ali Fuad Başgil

17 Nisan, Ali Fuad Hoca’nın vefat yıldönümüdür. Bu büyük ilim ve fikir adamımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Nur içinde yatsın. * Ord.Prof.Dr. Başgil,1893 yılında Samsun’un Çarşamba kazâsında doğmuştur. Babası Mehmed Şükrü Efendi, annesi Fatma Hanım, dedesi Bölükbaşıoğulları’ndan Hâfız...

Bize Desen ki

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken,şu nefis satırları(*) anlamaya çalışıyoruz: (Bize desen ki: Ey insanlar, insanlar! Nedir bu nifak, bu nizâ, bu...

O’nun Peşinde Bir Ömür

-Gürol PEHLİVAN*- Liseyi yeni bitirmiştim. İzmir’de bulunan Akademi Kitabevi’ne çırak olarak girdiğimin ilk haftalarında İzmir Kitap Fuarı’na katılmıştık: Sene 1993. Bu fuarın bünyesindeki bir program da çeşitli konferansların verilmesiydi. Bu konferanslardan birinde yine, her zamanki...

Vur Abalıya!

Gazetelerden bir haber: (FIFA, Türkiye-Ermenistan maçının oynanacağı Bursa Atatürk Stadyumu'nda Azerbaycan bayrağı açılmasına izin vermedi.) --Helâl olsun! Bursa Valisi'nin bir bildiği olduğunu anlamayan varsa,anlamıştır şimdi.

Kısa Kısa

***Dördüncü Murat zamânında, tütün içmek yasaklanmıştı. İçtiği tesbit edilen, asılarak idam olunur; öldükten sonra da, tütün içtiği çubuk, ağzına verilerek, teşhîr edilirdi. ***Onbeşinci asırda, Bursa’da, Molla Rüstem isimli birisi; oğluna yüz yıl ömür biçmiş ve...

Gördün mü?

Sen, Allah'a itaat edene âsi olanı gördün mü?

Ofli Hoca 5

Kondu'lu Cansız Mustafa Efendiye bir gün birisi gelip bir soru sorar. -"Hocam, evde otururken anamun ve bobamun mezarına kitmeden okusam onun ruhina kider mi?" Mustafa Efendi, sıkıntılı olduğu bir zamanda sorulan bu soruya cevap...

SİTEDEN SEÇMECELER