Cumartesi, Aralık 14, 2019
ali fuad başgil

Nurettin Topçu’nun Kaleminden Ali Fuat Başgil

Merhum Ali Fuad Başgil’in hukuk ilminde memlekete getirdiği eser, geçen asrın sonunda Mecelle’yi bir ilmî heyetle birlikte tedvin eden Cevdet Paşa’nın fikrî...
ali fuat başgil

Mütefekkir Ve Kâmil İnsan Ali Fuad Başgil

Muhterem davetliler, Ali Fuad Başgil’in değerli hemşehrileri, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarken, bu güzel toplantıya davet edildiğim için şeref duyduğumu ifade etmek...
süheyl ünver

Ahmed Süheyl Ünver Kendini Anlatıyor

Hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip. Geleneksel sanatlara ilgi kapısını açmış kültür ve şehir insanı.. "1898’de İstanbul’da Haseki’de...
süheyl ünver

Ahmed Süheyl Ünver Hakkında

Ahmed Süheyl Ünver Kimdir? Ahmed Süheyl Ünver, 17 Şubat 1898’de İstanbul Haseki’de dünyaya geldi. Babası, II. Abdülhamid dönemi...

Sefer-28

Şu sözler, Abdülkadir Geylânî Hazretleri’nin (Mektûbât-ı Geylânî) isimli eserinden(s.24) alındı: (…Hakk’a vâsıl olmak isteyen herkes, bahsi geçen dalgalı ve...

7 Temmuz Düşünceleri

(… Çok defa eşi dostu görmek üzere İstanbul’a geldiğiniz mâlûm. Ama bu seferki hiç de öyle değil. Gene kardeşlerinizi görüp hâlleşmiş olacaksınız....

Sefer-27

Şu îkaz, Câfer-i Sâdık’tan geliyor: "Beş çeşit insanın sohbetinden sakının. Birincisi, yalancı. Onunla berâber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. İkincisi,...
kenan rifai

Hak Âşığı-Dücâne Cündioğlu

Kenan Rifaî'nin ilk mürşidi, ilk mürebbiyesi de bir kadın. Anneleri. Bir Hak âşıkı. Terbiyesi altında yetişmesi amacıyla, Hatice Cenan...

Hiç-7

Ne diyor, Koca Yûnus: “Okumanın mânâsı kişi Hakk’ı bilmektir.Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.” Nitekim...

Hiç-6-O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı

Bir gün, Hazret-i Ayşe Annemiz’e sormuşlar: ”Peygamber Efendimiz’in ahlâkı nasıldı?” diye… -“Siz”, demiş, “Kur’an okumuyor musunuz?” -“Okuyoruz.” demişler.

SİTEDEN SEÇMECELER