Pazar, Şubat 24, 2019

Sâmiha Anne’ye Vefa

Ruh ve beden berâberliğinden meydana gelen insanoğlunun ihtiyaçları da bu iki temele göre mütâlâa edilmelidir. Bir kuş düşünün ki, iki kanadından birini çırpamıyor; uçması mümkün müdür? Aynen bunun gibi,...

”Kumdan Zincir Yapmak”

İnsanlar, farklı kavim veya milletler hâlinde yaratılmışlar. Bunun pek çok hikmeti – sebebi var ama başlıca sebep, insanların birbirini tanıması ve kaynaşması, sevmesidir. Sevemiyorsa bile saygı duymayı öğrenmesidir. Meselâ şu anda da...

Gelin Canlar(*)

İyi günler, sevgili dinleyiciler! Sizlere, sevdiğim bir şarkının şu sözleriyle merhaba diyorum: "Söylemek istesem gönüldekini Dilime dolanan ıstırap olur. Yazsaydım...

Dil ve Gönül(*)

  Çiçekleri sever misiniz? Kim sevmez ki? Sizler de birer çiçeksiniz. Sakın abarttığımı sanmayın… Sizler de bu vatanın en nâdîde ve rengârenk, en güzel çiçeklerisiniz. Sizleri...

”Allah Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der:‘’O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir; güzeller güzelidir.’’ Sevdiğimiz, bir tek ve herhangi bir güzel için ciltler dolusu yazı...

Hz.Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni ‘’Ölüden bile öğüt alacak; her hâdiseden ders çıkarmaya teşne, basîret sâhiplerinden’’dir. Bu sebeple, sözün asıl sâhibini dinlemek...

Kütahya Gazeli

Geçtiğimiz günlerde Millet Meclisi kürsüsünde Kütahya ile ilgili konuşan bir hanım milletvekilimize, bir başka hanım vekil tarafından temelsiz, dayanaksız ve saçmalık dolu sataşmada bulunuldu. Sataşmanın odak noktasını Hz. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’in Kütahya hakkında...

Hz.Mevlânâ Ummânı’ndan-2

1925’de tekkelerin sırlanmasından bu yana yüz yıl geçmemiş… Ve dün bir çırpıda hayâtımızdan fırlatıp attığımız güzel ahlâk sevdâlısı dervişleri, onların kâmil mürşitlerini bugün şiddetle arar olmuşuz. Üstteki yazıda ‘’kurtarıcı’’ olarak târif edilen...

Hz.Pîr’i Anlamak

Bugün,Hazret-i Mevlânâ’nın 811’inci doğum yıldönümü... Bu vesîleyle toplanmış bulunuyoruz. Her sene bu programı ve ikrâmı hazırlayıp sizlere sunan Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlâna Araştırmaları Kültür Sanat Derneği mensupları adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum efendim. Hz.Mevlânâ için,...

Önce Türk Olun!

1915 olaylarının ardından, ‘’Türkiye’nin doğusundaki pek çok ilde nüfus çoğunluğu Ermeniler’dedir; bu durumun yerinde tesbiti ve oraların bize verilmesi’’ diye özetleyebileceğimiz bir iddia ile ‘’plebisit’ talebinde bulunan Ermeni çığırtkanlığı üzerine, Avrupa ülkelerinin delegeleri yurdumuzda...

SİTEDEN SEÇMECELER