Pazar, Şubat 24, 2019

Mehmet Akif Ersoy ve Milliyetçilik

Mehmed Âkif Ersoy’u, 74’üncü vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyor; mânevî huzûrunda hürmet ve minnet duygularıyla eğiliyoruz. Âkif’in milliyetçiliğini anlatan aşağıdaki satırlar, merhum Nureddin Topçu’ya âittir: Milliyet, en kısa ifâdesiyle târih ve toprak şuûrudur. Bir milletin târihi,...

Mehmed Akif’den Çizgiler

Mehmet Âkif, "Annem çok âbid, zâhid bir hanımdı. Babam da öyle. Her ikisinin de dînî salâbetleri vardı. İbâdetin vecdini, yakînî heyecânını tatmışlardı. Pederim, Nakşî şeyhlerinden Hacı Feyzullah Efendi’nin müridlerinden idi. Annemin tarîkate intisâbı yok....

Mehmet Akif Ersoy Ve Kuran

Mehmed Âkif’in aşk ve ilham perisi O’na Kur’an’dan gelmiştir. Safahat’ındaki buhranlı feryatlar Shakespeare’i düşündürücüdür. Uçurumlarda uçuş ve göz yaşları Victor Hugo’nun uçurumlarda yuvarlanan aşkı ebedî vuslata, göz yaşları lezzete dönmüştür. Bu ulvî neşvenin sırrını...

Mehmet Akif’in İnzivâsı

Âkif’in gözünde tek cemaat, İslâm cemaati idi. İslâm âlemi olmasa, O’nun dünyâya gelişinin sebebi olmayacaktı. Allah yolcusu olan ve rehberi Hazret-i Muhammed olan bir büyük kervanın varlığında, kendini kaybetmek sevdâsında idi. Dünyâya bu sevdânın...

Ümit, Aşk ve İman

Uçurumla zirveyi görmüyoruz. Sâde bir düzlükte yürüdüğümüzün farkındayız; rahatça yürüdüğümüzü, rahat yaşadığımızı zannediyoruz. Duyduğumuzu vehmederek yaşıyoruz, duygusuzluğumuzun farkında değiliz; en az sâhip olduğumuz duygu, realitenin duygusudur. Çocuğu ağladığı için döven anneye benziyoruz.Köylüsünün olduğu gibi,gençliğinin de sefâletine...

Mehmed Akif’in Çocukları

İstiklâl Marşı’mızın 1921 yılında kabûl edilişinin yıldönümünü kutladığımız 12 Mart’ta, Millî Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy’u merhum Nurettin TOPÇU’nun doyumsuz satırlarıyla anıyoruz ve her iki büyük fikir adamına Allah’dan rahmet niyâz ediyoruz. Hurafelerle tantanaların vatanı olan...

Bir İman Şairi Mehmet Akif Ersoy

(…biz burada Âkif’in san’atını ve Türk Edebiyatındaki yerini değil, gayesini ve bu gayeye hız, hareket ve bereket veren zengin ve mücâdeleci rûhunu gözden geçirmek istiyoruz. Bir ata mîrasının, târihî bir cemiyet geleneğinin gücü ve...

Türk Gençliğine Örnek

(….Ben, Mehmed Âkif’i, büyük şâir, büyük vatansever, manzum hikâyeler ve vaazlar yazarı, bilhassa inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda, evliyâlar kadar temiz ve lekesiz görebilmenin hazzını duyarım. İçim rahatlar. Düşünürüm ki vatan çocuklarına her hareketinin...

Lekesiz Bir Hayat

(…gayet iyi biliriz ki, rûhumuzda yerleşen, kök salan duygu tellerine mızrabı ile dokunan san’atkâr,bizi heyecana getirir.Duyduğumuz heyecan ve ruh sarsıntısı nisbetinde o san’atkâra değer veririz.Bir san’atkâra verdiğimiz değerin sebebinin yüzde ellisi o san’atkârda ise...

Mehmed Akif’i Anıyoruz

27 Aralık 2013 târihi, Millî Şâirimiz merhum Mehmed Âkif’in 77’inci vefat yıldönümüdür. Kendisini minnet ve şükranla anarken,mânevî huzûrunda hürmetle eğiliyoruz. Sultan Abdülhamid zamanında, Mehmed Âkif bir evde, Servet-i Fünûn yazarlarından biri ile karşılaşır. Bu adam,...

SİTEDEN SEÇMECELER