Pazar, Şubat 24, 2019

Nihad Sâmi Banarlı Hoca 2

Nihad Sâmi daha li­se sıralarında iken he­ce ve aruzla şiirler, küçük hikâyeler yaz­maya başlamış, daha sonra kurucuları ara­sında yer aldığı Gençler Mahfili'nde sah­nelenen birçok tiyatro eseri yazmıştır. Bunlardan Kar ve Sevda (1925) manzum, Sular...

Nihad Sami Banarlı Hoca-1

Türk edebiyatı târihin­de, bir Edebiyat Tarih­çisi, Bir münekkid, bir fikir adamı olarak ye­rini alan Banarlı, Türk gençliğine millî şuûru aşılayan, kitapları dersleri konferansları ile bir yol gösterici bir mürşid ve keli­menin tam mânâsı ile...

Gel Ağlayalım!

Bir duâsına: ‘’Yârab hemîşe lûtfunu et rehnümâ bana Gösterme ol tarîkı ki yetmez sana bana.’’ ‘’Tanrım, her zaman, lûtfunun aydınlığını bana yol gösterici et! Ucu sana ulaşmıyan yolu bana gösterme’’ mısrâlariyle başlayan Fuzûlî’nin Tanrı’ya seslenişleri sıcak ve...

Karagöz Kimindir?

Eşsiz Bir Tiyatro Okulu Türk Temâşâ san’atının, üzerinde en fazla durulması gereken unsuru Karagöz yâni Hayâl Oyunu’dur. Ki, bu eşsiz tiyatro okulunun birinci özelliği -oyunun ismi, gidişâtı ve mesajı ne olursa olsun- Türkçe’nin doğru kullanılıp...

Hoca ve Üslup

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde, şöyle hayâtî bir îkaz vardır:’’ Güzel kokuların satıldığı bir dükkânda oturursanız, üzerinize güzel kokular siner; pis kokulu yerlerde bulunursanız, bu sefer de oradaki nâhoş kokuları çevreye taşırsınız.’’ Hazret-i Ali’nin,’’ Bana arkadaşını söyle,...

Ufuksuz Mimari

Edebiyat târihçimiz Nihad Sâmi BANARLI Hoca'nın Hakk'a yürüyüşünün yıldönümü münâsebetiyle,bütün ömrünü adadığı Türk gençleri adına şükranlarımızı ve rahmet niyâzımızı sunuyor ve kendisini minnetle anıyoruz.Bir yazısında şöyle diyordu: (Alman mûcizesi,bu büyük milletin kendi millî dehâsına inancından...

SİTEDEN SEÇMECELER