Pazartesi, Kasım 30, 2020

Vefa

"Aşkta ve normal hayatta övülecek temâyüller, güzel huylar, fâziletli davranışlardan biri de vefâdır. İnsanın; aslının temiz, soyunun iyi olduğunu gösteren en açık delillerden biridir vefâ!...

Beri Gel…

“Sayılmayız parmak ile Tükenmeyiz kırmak ile Taşramızdan sormak ile Kimse bilmez ahvalimiz!” Bu dörtlük, yanmaya güzel bir örnek. Belli bir mesafeye yaklaştıkça, uzaktan uzağa kimse kimsenin iç yüzünü bilemez...

Kadir Deyince…

Kadir Gecesi, Kadir Sûresi’nden bahsediliyordu. Dediler ki: “Bu gece şafak vaktine kadar melekler ve rûh yeryüzüne inermiş… Uzayıp giden konuşmaları birisi kısalttı. “- Evet…El-hak.! Amma bütün bunlar,...

Duydum ki…

Gönül, bir kimsenin elinden tuttu mu, o el de elin sâhibi de yücelir, gider. Gönül, bir kimsenin rehberi oldu mu, engeller un-ufak olur, kaybolur, gider. Duydum...

Vefâ Kimdedir?

“Dünyâ, kendisi vefâsız ve kalleş olduğu için dünyaya bağlı insanlardan da aynı vefâsızlığı ve kalleşliği görürsün. Kim, ne kadar vefâlı ise, o şahıs o...

Sormak Lâzım

Geçmiş günlerden birinde, nazar boncuğu takmanın Mûsevî âdeti olduğunu söyleyen radyo spikeri Tevrat’ın bir âyetinde: “Allah’ın gözü üzerinde”, buyrulduğunu da sözlerine ekliyordu. Nazar boncuğu taşıyanlara...

Allâh’ım! Allâh’ım!

Allâh’ım!BENİ,SEN DEMEKTEN,BEN DEMEYEFIRSAT BULAMAYANBENDELERİNDEN EYLE!GÖZÜMÜ,SENİ GÖRMEKTENGAYRİYİ GÖRMEYENGÜZÎDEGÖZDELERDEN KIL!BENİM;DİLİMİ GÖNLÜMLE,FİKRİMİ ZİKRİMLEAYNÎLEŞTİRİP;ONLARI DA SEN’DEN İBÂRET EYLE!DUÂ’NIN, NİYÂZINHAMD VE ŞÜKRÜN…TÂLİBİN, TALEBİNVE MATLÛBUNANCAK VE ANCAKSEN’DEN İBÂRETOLDUĞU ŞUÛRUNU,LÛTFET!SÖZÜN ÖZÜ,BENİ...

İlim ve Mal

“İlim ve mal neden bir arada bulunmuyor?” Diyenlere âriflerden biri şöyle cevap vermiş: “-İlmin izzetinden ve malın zilletinden dolayı…” “İlim ve malın bir arada bulunduğu da...

Yûnus Dâima Haklı

1930’lu yıllarda, İngiltere’deki “Baştankara” adlı kuşların bütün popülasyonu, süt şişelerinin alüminyum kapaklarını delerek süt içmesini öğrenmişler. Halbuki daha önce, kapatılmayan şişelerden su içen “Kızıl Gerdanlar”,...

Bal ve Karınca

                                                                 Bin bir şifâsıyla dillere destan olan bal, bir aşk mahsulüdür. Bal yapma sevdâsından, yâni arının kulluk sadâkatından başka hangi kuvvet onu çiçek...

SİTEDEN SEÇMECELER