Cuma, Temmuz 3, 2020

Bal ve Karınca

                                                                 Bin bir şifâsıyla dillere destan olan bal, bir aşk mahsulüdür. Bal...

Yakındır…

İnsanlık, yıllar yılı ideolojileri diline pelesenk etti. Kamplaşmalar, tartışmalar; kavga ve savaşlar uzun müddet sağ-sol kavramları üzerine oturtuldu. Şu...

Deriden Geçir Gözü

Kalbin taş kesilmiş, taştan heykele kızıyorsun      Bu hâlinle sen inan etten heykele benziyorsun Heykelden...

Kaynağı Kurutmamalı

Biz, “İslam” denilince “ahlâk güzelliğini anlıyoruz; bâzıları ise sarığı, cübbeyi, sakalı, başörtüsünü anlıyor. Ve bunu böyle anlayanlar bizi de müslümandan saymıyor.

Sistem Biziz

Coğrafyamız paramparça edilseydi, kolaydı. Vatan coğrafyasını îman birliği sâyesinde tekrar birleştirebilirdik. Ama îman birliğimiz paramparça olalı beri...

Huzurlu İşler

Bâzı çocuklar kolay ve zahmetsiz doğar,  bâzıları tam tersine… Tıpkı yazılar, şiirler veya mûsıkî parçaları gibi! Bâzı yazılar,...

Sen Şöyle Yalvar

Babam bir gün şöyle dedi: Çocuğu kundağa çocuk kalması için sarmazlar, ileride adam olması için sararlar.

Canavar

İnsanımızı yıllar yılı boş bıraktık; ona bir gâye, bir hedef göstermedik. Zamanımızı böylece boşa harcadık ve -meselâ- trafik kazâları...

Posa

Hayatta hiç kimseyi kıskanma, bu kötü huyu hiçbir zaman, içinde barındırma! Herhangi bir mevzûda senden bilgili olan...

SİTEDEN SEÇMECELER