Perşembe, Eylül 24, 2020

Allâh’ım! Allâh’ım!

Allâh’ım!BENİ,SEN DEMEKTEN,BEN DEMEYEFIRSAT BULAMAYANBENDELERİNDEN EYLE!GÖZÜMÜ,SENİ GÖRMEKTENGAYRİYİ GÖRMEYENGÜZÎDEGÖZDELERDEN KIL!BENİM;DİLİMİ GÖNLÜMLE,FİKRİMİ ZİKRİMLEAYNÎLEŞTİRİP;ONLARI DA SEN’DEN İBÂRET EYLE!DUÂ’NIN, NİYÂZINHAMD VE ŞÜKRÜN…TÂLİBİN, TALEBİNVE MATLÛBUNANCAK VE ANCAKSEN’DEN İBÂRETOLDUĞU...

İlim ve Mal

“İlim ve mal neden bir arada bulunmuyor?” Diyenlere âriflerden biri şöyle cevap vermiş: “-İlmin izzetinden ve malın zilletinden...

Yûnus Dâima Haklı

1930’lu yıllarda, İngiltere’deki “Baştankara” adlı kuşların bütün popülasyonu, süt şişelerinin alüminyum kapaklarını delerek süt içmesini öğrenmişler. Halbuki daha...

Bal ve Karınca

                                                                 Bin bir şifâsıyla dillere destan olan bal, bir aşk mahsulüdür. Bal...

Yakındır…

İnsanlık, yıllar yılı ideolojileri diline pelesenk etti. Kamplaşmalar, tartışmalar; kavga ve savaşlar uzun müddet sağ-sol kavramları üzerine oturtuldu. Şu...

Deriden Geçir Gözü

Kalbin taş kesilmiş, taştan heykele kızıyorsun      Bu hâlinle sen inan etten heykele benziyorsun Heykelden...

Kaynağı Kurutmamalı

Biz, “İslam” denilince “ahlâk güzelliğini anlıyoruz; bâzıları ise sarığı, cübbeyi, sakalı, başörtüsünü anlıyor. Ve bunu böyle anlayanlar bizi de müslümandan saymıyor.

Sistem Biziz

Coğrafyamız paramparça edilseydi, kolaydı. Vatan coğrafyasını îman birliği sâyesinde tekrar birleştirebilirdik. Ama îman birliğimiz paramparça olalı beri...

Huzurlu İşler

Bâzı çocuklar kolay ve zahmetsiz doğar,  bâzıları tam tersine… Tıpkı yazılar, şiirler veya mûsıkî parçaları gibi! Bâzı yazılar,...

Sen Şöyle Yalvar

Babam bir gün şöyle dedi: Çocuğu kundağa çocuk kalması için sarmazlar, ileride adam olması için sararlar.

SİTEDEN SEÇMECELER