Perşembe, Ekim 17, 2019

Yahya Efendi

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde, Beşiktaş yamaçlarındaki yemyeşil bir bölgeyi söyle tasvir eder: Burası, içine asla güneşin tesir etmediği ulu bir gölgeliktir. Çınar, söğüt, servi ve...

Ümmi Sinan

Geçmişte ruh ve gönül dünyamızı zenginleştiren en önemli tasavvuf kurumlarından birisi Halvetîllik'tir. Azerbaycan menşeli olan bu yol, Anadolu ve Balkanlarda en çok yayılmış tarikatlerden...

Merkez Efendi

Asıl adı Kılıçoğlu Musa b. Muslihiddin olan Merkez Efendi, 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır. Gerek sağlığında gerekse vefatından sonra hep ilgi merkezi oldu. Bugün...

İbrahim Gülşeni

Halvetiyye-Gülşeniyye tarikatının kurucusu ve şair olan İbrahim Gülşeni hakkında Mehmet Demirci tarafından kalema alınan yazıyı aşağıdan okuyabilirsiniz. İbrahim Gülşeni'nin serüveni Diyarbakır'dan başlar, Güney ve Kuzey Azerbaycan,...

Sümbül Efendi

Vefatı :1529 Yurdumuzun pek çok köşesinde nice rûhaniyetli semtler vardır. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa Külliyesi bunlardan biridir. O Koca Mustafa Paşa ki, semt olarak Yahya...

İbrahim Tennuri

Tasavvuf düşüncesinde "rızâ" kavramı vardır. Bunu en güzel ifade eden sözlerden birisi, "Lûtfun da hoş kahrın da hoş" ifadesidir. Bu mısra’ın sahibi İbrahim Tennurî,...

Eşrefzade Rumi

Cihanı hiçe saymaktır adı aşk Döküp varlığı gitmektir adı aşk Belâ yağmur gibi gökten yağarsa Başını ona tutmaktır adı aşk Böyle diyor Eşrefoğlu Rûmî, İlahî aşkı en yalın...

Akşemseddin

13. ile 16. asırlarda Anadolu bir cazibe merkezi olmuştur. Çünkü bu topraklarda yeni bir doğuş gerçekleşmektedir. Bir yandan ülkeler fethedilirken, bir yandan da...

Çalab’ın Tahtı

Prof.Dr.Mehmet DEMİRCİ Dînin iki yönü vardır: Birincisi akıl boyutu; ikincisi duygu ve gönül boyutu. Dinlerdeki duygu boyutu daha etkilidir. İdeal olanı, akılla duygu arasında âhenkli...

Yazıcıoğlu Mehmed

YAZICIOGLU MEHMET (*) Yazıcıoğlu Mehmet, 15. yüzyılın ilk yarısında Sultan II. Murat ve Fatih devirlerinde yaşamış bir gönül eridir. Babası, devlet hizmetinde o zaman için...

SİTEDEN SEÇMECELER