Pazartesi, Eylül 28, 2020
Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

Gönül dünyâmızı aydınlatanlar; Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri.

Yaşadıkları devirde, hayatları ve davranışlarıyla örnek olanlar. Vefatlarından sonra ise sözleri, eserleri, menkıbeleri ve şiirleriyle asırların ötesinden tâliplerine, sevenlerine ışık saçanlar.

Çoğunluğu Prof. Dr. Mehmet Demirci’nin kitabından alınan şahsiyetleri bu kategoride bulabilirsiniz..

Gaybi Sun’ullah

"Tac mârifet tâcıdır Sanma gayrı tâc ola Taklid ile tok olan Hakikatte aç ola. Düşe düşüp aldanma Kendin hayrete salma Hak'tan gayrı ne vardır Tâbire...

İbrahim Efendi

İbrahim Efendi Gönül dünyamızı aydınlatanların ortak özelliklerinden birisi de, onların ciddî bir tasavvuf eğitiminden geçmiş olmalarıdır. Bu ise kısaca bir rûhî/mânevî olgunlaşma dönemi demektir. Bunun...

Hazret-i Hüdayi

Aziz Mahmud Hüdayi •Aziz Mahmud Hüdayi 1542-1628 yılları arasında yaşadı. Koçhisar'da doğdu, ilk tahsilini, çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da yaptı. İlim ve irfanını artırmak için İstanbul'a...

Seyyid Seyfullah

Seyyid Seyfullah veya Nizamoğlu Seyfullah, 16. yüzyılda yaşamıştır. Gönül dünyamızın sırlarını, o derin duyguları coşkun bir dille ifade etmiştir. Dinî edebiyatımızda Yunus Emre tarzının...

Şemseddin Sivasi

Şemseddin Sivasi Asıl adı Ahmet, Tokat’ın Zile ilçesinde 1519′da doğdu. Sivas’a yerleşip burada tanındığı...

Üftade Hazretleri

Tarihimizde bazı olgun şahsiyetler vardır ki, yazdıkları eserlerden çok, yetiştirdikleri kimseler ve devirlerindeki etkileriyle meşhurdurlar. İşte Üftade Hazretleri onlardan biridir. Asıl adı Mehmet Muhyiddin'...

Yahya Efendi

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde, Beşiktaş yamaçlarındaki yemyeşil bir bölgeyi söyle tasvir eder: Burası, içine asla güneşin tesir etmediği ulu bir gölgeliktir. Çınar, söğüt, servi ve...

Ümmi Sinan

Geçmişte ruh ve gönül dünyamızı zenginleştiren en önemli tasavvuf kurumlarından birisi Halvetîllik'tir. Azerbaycan menşeli olan bu yol,...

Merkez Efendi

Asıl adı Kılıçoğlu Musa b. Muslihiddin olan Merkez Efendi, 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır.

İbrahim Gülşeni

Halvetiyye-Gülşeniyye tarikatının kurucusu ve şair olan İbrahim Gülşeni hakkında Mehmet Demirci tarafından kalema alınan yazıyı aşağıdan okuyabilirsiniz. İbrahim Gülşeni'nin serüveni Diyarbakır'dan başlar, Güney ve Kuzey Azerbaycan,...

SİTEDEN SEÇMECELER