Pazar, Temmuz 12, 2020

Hikmetler-1 Atâullah İskenderî

Atâullah İskenderî, Hicrî yedinci asrın ikinci yarısında yaşamış olan; hem o dönemin ve hem de sonraki çağların büyük yol göstericilerinden biridir. Kendisi, hayâtını İskenderiye ve...

İsim

Güzel bir isim, hayatın meyvesidir. Hz. Ömer

Mübarek Ayak

''Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm'' (Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

Ne!

"Ne dünyâdan safâ bulduk ne ehlinden recâmız var Ne dergâh-ı Hudâ’dan maâda bir ilticâmız var" Nef’î Ne dünyadan rahatlık bulduk ne de kimseye yalvardık. Ne de, Allah’ın...

Kuşlar Aldanmasın!

Hz. Süleyman zamânında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna getirtip...

Hikmetler 22

Her şey İlâhî irâdeye dayanır. O irâde ise hiçbir şeye dayanmaz. * Yoksullukların gelişi, müridlerin bayramıdır. * Yoksulluğun artmasıyla olacak kazançları başka ibâdetlerde bulamayabilirsin. * Yoksulluk, bağışların sergileridir. Eğer sana...

Hikmetler 11

Kimi lûtuflar, gerçekte mahrum bırakılmanı; mahrum bırakılman da gerçekte o lûtufların sana verildiğini gösterir. * Bâzı şeylerden mahrum bırakılmak senin için anlayış –fehm ediş- kapılarını açıyorsa,...

Yorumsuz

Bülbüller ötünce kargalar susar. Hz.Mevlânâ

Cemalinle ferahnak et

Gönül hun oldu şevkinden boyandım Ya Rasulallah Nasıl bilmem bu nirana dayandım Ya Rasulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım Ya Rasulallah Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya...

Hikmetler 18

Seninle, gerçek anlamda ancak senin ayıplarını bilen sohbet eder ki, bu da Kerem Sâhibi Mevlâ’dan başkası olamaz. Sohbet ettiklerinin en hayırlısı, ona senden dönebilecek...

SİTEDEN SEÇMECELER