Salı, Nisan 7, 2020

Hiç-6-O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı

Bir gün, Hazret-i Ayşe Annemiz’e sormuşlar: ”Peygamber Efendimiz’in ahlâkı nasıldı?” diye… -“Siz”, demiş, “Kur’an okumuyor musunuz?” -“Okuyoruz.” demişler.

Hiç-5

"İnsanın çamurlaşması veya şeytanlaşması" dedik. Hâlbuki aranan şey; "Çamurun insanlaşması"ydı. Bir şâirimizin, çok zarif bir şekilde ifâde...

Hiç-4

Siz, fizik kânunlarını değiştirecek yahut matematik prensiplerini altüst edecek derecede bilgiye sâhip olabilirsiniz; fakat bu takdirde size, en çok “Fizik ilmini bilen” mânâsına fizik âlimi…...

Miraç Kandili Tebriği ve Na’t

Kandil Tebriği ve Na't 29.12.1994 Dostlarım! Mübârek Mirâc Kandili’nizi tebrik ediyor, sizleri...

Hiç-3

Niyâzi Mısrî derler bir başka Dost, bakın bu konuda yâni "insan" hakkında ne diyor: “Hak ilmine bu...

Hiç-2

Hazret-i Ali’nin şu sözünü bilirsiniz: -“Nefsin bir kötü alışkanlığını terk etmek Hayber Kalesi’ni fethetmekten daha zordur,” der. Evet, tâ...

O hâlde… Silkin! Tabiattan ilham al

Bizim geleneğimizde, Şubat ayı sonu ve Mart ayı başında birer hafta ara ile havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklığın yükselmesine sebep olduğu...

Hiç-1

18 Kasım 1994 “Vakit vakit, kendimi, bir müellifin emekle, dikkatle yazdığı.. içine hikmetler, nükte ve şiirler koyduğu bir kitaba benzetirim....

İnsan-8

“Yollar bizden bir izdirNe duysak sesimizdir Ne görsek, benzer bize” diyor Merhum Necip Fazıl… İşte sevgi ve birlik...

İnsan-7

7. Ahlâkını her an düzeltmeye çalışmayan kimseyi, bu yolda yürütmezler. Neden mi? Yüce Peygamberimiz: “Güzel ahlâk” diyor, başka bir şey demiyor da ondan.İşte, bunlardan birkaç...

SİTEDEN SEÇMECELER