Salı, Eylül 29, 2020

Duvar

Gökleri dayaksız ve direksiz durduran Allah, dünyâyı da duvarsız yarattı. Sonra birileri geldi -tunçtan mı çelikten mi nedir- yer...

Hayata ve Baba’ya Dâir

Hayâtın, basit gibi görünen iniş ve çıkışlarını iyi değerlendiren biri, Leo Buscaglia… İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar. Önce,...

Dünyâya Gelmemizin Gâyesi-1

"Vefa"ya Dâir: Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de: “Ahde vefâ edin. Çünkü ahid (den cayanlar) mes’uldür.”...

Hiç-7

Ne diyor, Koca Yûnus: “Okumanın mânâsı kişi Hakk’ı bilmektir.Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.” Nitekim...

Hiç-6-O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı

Bir gün, Hazret-i Ayşe Annemiz’e sormuşlar: ”Peygamber Efendimiz’in ahlâkı nasıldı?” diye… -“Siz”, demiş, “Kur’an okumuyor musunuz?” -“Okuyoruz.” demişler.

Hiç-5

"İnsanın çamurlaşması veya şeytanlaşması" dedik. Hâlbuki aranan şey; "Çamurun insanlaşması"ydı. Bir şâirimizin, çok zarif bir şekilde ifâde...

Hiç-4

Siz, fizik kânunlarını değiştirecek yahut matematik prensiplerini altüst edecek derecede bilgiye sâhip olabilirsiniz; fakat bu takdirde size, en çok “Fizik ilmini bilen” mânâsına fizik âlimi…...

Miraç Kandili Tebriği ve Na’t

Kandil Tebriği ve Na't 29.12.1994 Dostlarım! Mübârek Mirâc Kandili’nizi tebrik ediyor, sizleri...

Hiç-3

Niyâzi Mısrî derler bir başka Dost, bakın bu konuda yâni "insan" hakkında ne diyor: “Hak ilmine bu...

Hiç-2

Hazret-i Ali’nin şu sözünü bilirsiniz: -“Nefsin bir kötü alışkanlığını terk etmek Hayber Kalesi’ni fethetmekten daha zordur,” der. Evet, tâ...

SİTEDEN SEÇMECELER