Cumartesi, Eylül 26, 2020
Saadetnâme

Saadetnâme

Nâsırı Hüsrev’in Saadetnâme isimli eserinden alınmıştır.

Saadetname 17

Hiçbir zaman, sondan görme zenginden borç para alma; zîra sonradan rezâlet ve kavga çıkarır. Pâdişah bile olsan, rehinsiz para verme; çünkü geri istediğin zaman sana...

Saadetname 16

Dostu,düşmandan ayırmak lâzım. Çünkü bunu yapmak, iyi bir şeydir. Düşman tabiatlı bir insan nasıl dost olur? Dostluğun çekirdeği kabuksuzdur. Sana candan bağlı olan bir köpek,...

Saadetname 15

VEFÂKÂRLIK Ey gönül! Elinden gelirse bir dost, bir arkadaş iste. Fakat bu öyle bir dost olmalı ki, uğruna canını verebilesin. Hangi dost, dostuyla öğünür; İş başa...

Saadetname 14

TAKLİTÇİLER HAKKINDA Allah’ın o azîz kulları, bir harâbede gömülü bulunan hazîneye benzerler. O gizli hazîneleri ara ki bulasın. Doktoru Allah kapısından arar bulursan, yaranın merhemini de...

Saadetname 13

Harâbat köşesinde ne olduğunu biliyor musun? Rindler’in Allah’a niyazları. Yolu gören deliller meskenet tahtının pâdişahlarıdır. Her biri kendisine fukarâ adını vermiş, iki âleme de birer tekme...

Saadetname 12

Fakr yolu -nefsinden yana fakirlik yolu- sâlim bir yoldur. Kötülükten uzak ve yerilmekten esirgenmiştir. Büyükleneceğin yerde, alçak gönüllü ol! Bu yola ayak uydurursan başardın gitti demektir. Allah...

Saadetname 11

Bu ölümlü dünyâda iki günlük ömrün var, huyunu ve yaşayışını düzeltsene! Her girdiğin işde ipin ucunu sıkı tut. Bir defâ bile dizginleri elinden bırakma! Bir...

Saadetname 10

BİLGİSİZ HAKKINDA O,sözünü bilen akıllı kişi:"Bilgisiz adamın arkadaşlığından yüz çevir" diye ne güzel söylemiş. Bilgisizle dikilen samîmiyet ağacı, meyve vermez ve bilgisizin getireceği huzur da baş...

Saadetname 9

Saadet, akıllı kişilerle görüşüp konuşmadadır. Bilgisizin vereceği fayda, zararın ta kendisidir. Bilginlerle bir an yaşamak dünyâya bedeldir. Yüz bilgisizin başı bir ekmeğe değmez. Bir mumdan ışık...

Saadetname 8

Hayatta en iyi şey başkasının iyiliğini istemek ve bir insanı huzûra kavuşturmaktır. Eğer Allah’ın yardımına mazhar olmuşsan, herkesin iyiliğini iste ve herkesi huzûra, rahata eriştir. Lûtuf...

SİTEDEN SEÇMECELER