Cumartesi, Eylül 26, 2020

Sefer-21

Evliyâların, ermişlerin yolundan yürümeye çalışan tertemiz insanlarımızın beynini ve gönlünü artık "îman eşkiyâları" ele geçirmiştir. Ülke geneline baktığımızda memlekette çok sayıda dindar geçinen var ve...

Sefer-20

"Ne bilsin lezzet-i fakr u fenâyı mal u câh ehli Bu zevki gel kanaat köşesinde merd-i Hak’dan sor" Dürrî Hasan Basri Hazretleri yolculuk sırasında Dicle’nin kenarına kadar...

Sefer-19

"Saklı sırra insan bir örtüdür; içte olan dışa vurur. Hayır ise hayır, şer ise şer!" Hadis PAKİSTAN’LI şâir ve Türk dostu Muhammed İkbâl, Hazret-i Mevlânâ’nın talebesi ve hayrânıdır....

Sefer-18

"Meclislerinizde iyi insanları anın; çünkü onlar zikredilince rahmet yağar." Hadis (Şahâbeddin Sühreverdî, Bağdat’dan Konya’ya geldiği günlerde Seyyid Burhâneddîn’i ziyâret etmek istedi. Huzûruna girdiğinde, Seyyid toprağa oturmuş...

Sefer-17

"AKIL insana insâfı kullanmak için verilmiştir." Bu yeni(!) din modelinin gün geçtikçe revaç bulması ve toplumda yaygınlaşması ise cehâletin kolay bir iş olmasından, cehâleti de...

Sefer-16

"Hakk’ı bilmek farz, dünyânın dedikodusu ise mekruhtur." Sâmiha AYVERDİ Bugünkü toplum uyuşturucudan, tecâvüzden, cinâyet ve intiharlardan yana büyük problemler yaşamakta, her türlü ahlâk bozukluğu her gün...

Sefer-15

"Cenâb-ı Hakk’ın taleb ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi gıll-ü-gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır." İlhan AYVERDİ Günümüzde Müslümanlığa, bilhassa İslâm...

Sefer-14

"Çirkinin en çirkini Cimri sûfîdir." Ruzbârî Hazret-i Mevlânâ buyurur ki: (Yüce Yaratan, Melekleri yarattı, onlara akıl verdi; hayvanları yarattı, onlara şehveti verdi. İnsanlara ise hem aklı hem...

Sefer-13

"Ne sâl iledir ne mâl iledir Beyim ululuk kemâl iledir" Esad M.Paşa Hani, Ken’an Rifâî Hazretleri: --"Resûlullah Efendimiz birgün ashâbiyle bir yerden geçerken, hendek içinde bir leş görmüşler....

Sefer-12

"Er elin aldınısa, ere gönül verdin ise İkrâr ile geldin ise, pes ere inkâr gerekmez. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah’a eremez kalır er eteğin...

SİTEDEN SEÇMECELER