Pazartesi, Nisan 6, 2020

Sefer 20

"Ne bilsin lezzet-i fakr u fenâyı mal u câh ehli Bu zevki gel kanaat köşesinde merd-i Hak’dan sor" Dürrî Hasan Basri Hazretleri yolculuk sırasında Dicle’nin kenarına kadar...

Sefer 19

"Saklı sırra insan bir örtüdür; içte olan dışa vurur. Hayır ise hayır, şer ise şer!" Hadis PAKİSTAN’LI şâir ve Türk dostu Muhammed İkbâl, Hazret-i Mevlânâ’nın talebesi ve hayrânıdır....

Sefer 18

"Meclislerinizde iyi insanları anın; çünkü onlar zikredilince rahmet yağar." Hadis (Şahâbeddin Sühreverdî, Bağdat’dan Konya’ya geldiği günlerde Seyyid Burhâneddîn’i ziyâret etmek istedi. Huzûruna girdiğinde, Seyyid toprağa oturmuş...

Sefer 17

"AKIL insana insâfı kullanmak için verilmiştir." Bu yeni(!) din modelinin gün geçtikçe revaç bulması ve toplumda yaygınlaşması ise cehâletin kolay bir iş olmasından, cehâleti de...

Sefer 16

"Hakk’ı bilmek farz, dünyânın dedikodusu ise mekruhtur." Sâmiha AYVERDİ Bugünkü toplum uyuşturucudan, tecâvüzden, cinâyet ve intiharlardan yana büyük problemler yaşamakta, her türlü ahlâk bozukluğu her gün...

Sefer 15

"Cenâb-ı Hakk’ın taleb ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi gıll-ü-gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır." İlhan AYVERDİ Günümüzde Müslümanlığa, bilhassa İslâm...

Sefer 14

"Çirkinin en çirkini Cimri sûfîdir." Ruzbârî Hazret-i Mevlânâ buyurur ki: (Yüce Yaratan, Melekleri yarattı, onlara akıl verdi; hayvanları yarattı, onlara şehveti verdi. İnsanlara ise hem aklı hem...

Sefer 13

"Ne sâl iledir ne mâl iledir Beyim ululuk kemâl iledir" Esad M.Paşa Hani, Ken’an Rifâî Hazretleri: --"Resûlullah Efendimiz birgün ashâbiyle bir yerden geçerken, hendek içinde bir leş görmüşler....

Sefer 12

"Er elin aldınısa, ere gönül verdin ise İkrâr ile geldin ise, pes ere inkâr gerekmez. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah’a eremez kalır er eteğin...

Sefer 11

(Haram maldan sadaka veren ve hayrat yapan kimse; pis elbiseyi kanla ve idrarla temizlemek isteyen kişiye benzer ki, bu yolla elbise daha da pis...

SİTEDEN SEÇMECELER