Pazar, Şubat 24, 2019

Ferman

Karamanoğlu Mehmed Bey’in 737 yıl önce yayınladığı fermânı, her 13 Mayıs günü hatırlarız. Zâten kendiliğimizden hatırlamasak bile, devlet ricâlinden yâhut akademik ünvanlı ‘’bilge kişiler’’(!) sâyesinde mutlaka haberdar ediliriz. Söz konusu zevata göre de Türkçe...

Hıdrellez

6 Mayıs, bahar mevsiminin başlangıcıdır;Türk Dünyâsı’nda ve ülkemizde de asırlardan beri ‘’Hıdrellez’’ adıyla kutlanmaktadır.Yâni Hıdrellez, mevsimlik bayramlarımızdan biridir.Genel çizgileriyle Hıdrellez hakkında şu görüşlere rastlarız: (Halk takviminde “yazın başlangıcıdır.” Hazırlık olarak; evler boyanmakta, kaplar kalaylanmakta, ev...

Vakit Hâlâ Erken

Bir sürü zor sualin cevâbını şu daracık aklımla arayacağıma, aynı aklı, hayâtı baştanbaşa zekât olan bir “akıl sâhibi” aramakta kullansaydım, demeyesin;vakit, hâlâ erken sayılır.

Adam Olun,Adam!

Şimdi ’’gol koklayan’’ tazı gibi futbolcular var. Öyle söylüyor maç anlatan veya yorumlayan zevat. Yıllarca futbol oynamış birisi olarak îtiraf etmeliyim ki bendeniz, hayatta hiç gol kokusu almadım. Nedense alamadım. Herhalde bu durum bir eksiklik ifâde etmesi bakımından,...

Sefer-22

‘’Eğer Hakk’a karşı tam irfan sâhibi olabilseniz, o irfandan sonra cehle, bilgisizliğe yer olmadığını anlardınız. Dağlar, duânızla yerinden oynardı.’’ Hadis             İnsan, bir konunun câhili olabilir ve bu cehli yüzünden ayıplanamaz. Fakat kaskatı gerçekleri inkâr etmenin ve bu...

Nesine Küfredeyim?

MHP’li Özcan Yeniçeri, trafik polisi kendisini durdurup evrak sorduğunda çok rencide oluyormuş. ‘’Yeniçeri’’ve bütün yeniçeriler artık ‘’rencide’’ olmayacak.Çünkü Milletvekillerine ve ‘’eskimiş milletvekillerine’’ ayrıcalık tanıyan yeni bir kanun çıkıyor. Bu konudaki kanun teklifiyle ilgili gazete haberleri...

Yahya Kemal Beyatlı Yanıldı mı?

Yahya Kemâl, 1 Kasım 1958 günü hayâta gözlerini yumdu. Bugün, onun vefat yıldönümüdür. Büyük şâir ve mütefekkirimizin şu satırları -diğer pek çok yazısı gibi- bugünlerde çok daha mânidar geldi bana: "Türk milleti bir dinde ve...

Muhasebe 4

4. Şimdi Muhasebe durumumuzu gözden geçirmeyi sürdürelim ve ortaya şöyle bir sual atalım: Millî Şâirimiz Mehmed Âkif ‘in:’’Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı!’’ mısra’ını nasıl anlamalıyız? Bize göre bu söz, doğrudan doğruya şu Hadis’in şiiriyet kazanmış hâlidir: (İnsanlara, akılları seviyesinden...

803. Doğum Yılı

Hazret-i Mevlânâ,6 Rebîülevvel 604’de yâni bugünkü takvime göre 30 Eylül 1207 târihinde doğmuştur. Gönül Erleri’nden birinin ‘’O,insanlık âlemine Hakk’ın bir gülümsemesidir’’ diye ifâde ettiği Mevlânâ’nın doğduğu yer, Horasan’ın Belh şehridir. Bu yüzden ‘’Belhî’’ diye anıldığı...

İstiklal Marşı

12 Mart,İstiklâl Marşı’mızın kabûlünün yıldönümüdür.Cumhuriyet târihinin bu en önemli hâdisesinin kahramanlarını -başta Mehmed Âkif Ersoy olmak üzere- rahmet ve minnetle yâd ederken,aşağıdaki satırların yazarı merhum Fevziye Abdullah Tansel’in rûhuna da Fâtiha’lar gönderiyoruz: (1920’de İstiklâl Marşı’mızın...

SİTEDEN SEÇMECELER