Pazar, Ağustos 25, 2019

Sâmiha Ayverdi

Hâtıra türü eserlerinde de Osmanlılar’ın son dönem sosyal hayatını, zengin sınıfın asaletini, zarafetini, dostluğa ve sohbete açık mizacını, çevrelerindeki insanlara karşı sevgi ve merhamet duygularını, bu arada İstanbul’un güzelliklerini dile getirir.

Bununla beraber roman ve hâtıra türü eserleri açık şekilde birbirinden ayrılmaz. Roman ve hikâyelerine kendi hayat tecrübeleri ve gözlemleri girdiği gibi hâtıralarında da edebî üslûp ve kurgu dikkati çeker.

Fikir yazılarında İslâm anlayışının taassupla dar ve katı kalıplara hapsedilmesine karşı çıkan Samiha Ayverdi bu konuda tasavvufî hayatın önemini vurgular. Osmanlı Devleti’nin var oluşunun ve medeniyetinin sırrını da İslâmiyet’in ve Türklüğün mükemmel bir terkibi olarak görür.

Neler ve Neler-1

Aşağı yukarı herkesin hayat kütüğünde muayyen ve kuvvetli izleri olan vak’alar kayıtlıdır ki, başımızı mâzîye çevirir çevirmez, hemen bunlar gözümüze çarpar. Doğumlar, ölümler, düğünler, dernekler,...

Tecdîd-i Îman Lâzım(*)

(…Ey Ümmet-i Muhammed! Başınızı geriye çevirin. Size hediye edilmiş olan o mirastan gayrı, şifâ bulacağınız yol yoktur. Biz, İslâm’ı parçaladık,...

İslâm’ın Kızılelma’sı-3/Sâmiha Ayverdi

Tevhit ağacının dalı budağı, daha doğrusu rûhu demek olan adâlet, insaf, hak ve hakikat olmayan yerde İslâm, nasıl buyruk yürütebilir? Biz Müslümanlar,...

İslâm’ın Kızılelma’sı-2 Sâmiha AYVERDİ

İslâm, ferdî dinamizmi öldürmez Dindaşlarımla dertleşirken, biri çıkıp da: "Sen kimsin ki âlem-i İslâm’a hitap etmeye kendinde hak...

İslâm’ın Kızılelma’sı-1

Her çağda her zaman, gözünden de gönlünden de çıkarmadığı hedefe doğru adım atmak, bütün Müslümanlara düşen temel gâye iken saâdet yıllarının ismet/ırz...

Kızılelma-Sâmiha Ayverdi

Adına Kızılelma dediğimiz millî gayemizin hedefi, zamanlara göre türlü suretlerde tecelli ederek Türk milletinin karşısına çıkmıştır. Fazlına, fazîletine, ve bilgisine...

16 Mart-Sâmiha Ayverdi

87 yıllık bir ömür Sâmiha Ayverdi'nin hizmet dolu 87 yıllık bir ömrü 1993 ramazanının 22 Mart günü sona...

Gerçek Hikmet Nedir-Sâmiha Ayverdi

Calinus(*) ne demiş: "Tek hayatta olayım, isterse bir atın kuyruğu altında sinek olarak bulunayım." * Hayatta olabilmek...

Mes’ûl Olan Biziz-Sâmiha Ayverdi

Sâdece muhâfazakâr, vatansever, mâzîmize ve târihimize bağlı olmamızın kâfi olduğunu zannetmek son derece eksik bir tespittir. Zîra içine kapandığımız taassup karanlığı yüzünden, İslâm îmânına arpa...

Ancak O Zaman-Sâmiha Ayverdi

Türk milletini altı yüz sene idâre etmiş olan ruhta, Osmanlıların doğru hareketleri olduğu kadar yanlışlıkları da bulunduğu âşikârdır.

SİTEDEN SEÇMECELER