Çarşamba, Nisan 24, 2019

Solumak

Hayat, hakîkatin yetimi… Hayâtın yetimi de, nefes! Ölünün nefes alıp vermesi eğer söz konusu değilse, dirilik, ancak nefesle kaim. O hâlde, "Dâimâ Diri" mânâsına gelen "Hayy" İsmi her dâim teneffüs hâlinde ve "soluk alıp verebilmek",Hayy’in yetimi! Solumak… Sıcak havayı...

Ceset ve Ruh

Hazret-i Ebûbekir de zengindi, Hazret-i Hatice de… Zenginliklerine galebe çalan bir tarafları daha vardı ki; ikisi de "ezel yetimi" idi. Yetimler Yurdu’nda "kalp" sayılan dünyâ akçesini "vermeye" tahsîs edip; yetim satın aldılar. Yetimlerin hürriyetini o yetimler...

Sakın Alınma

"Mağaradaki İkinin"biri, Hazret-i Yetim’in mübârek başı dizinde olmak üzere tetikte bekliyordu. Tetikteydi zira mağaradaki bütün yılan deliklerini kendi elbisesinden yırttığı çaputlarla tıkamış; son deliği ise ayağının başparmağıyla kapatabilmişti. Tek isteği; dizinde yatan Yetim’in, birazcık...

Ahh!

İsimlerinin baş harflerinden cihâna dipdiri bir feryat bırakan peş peşe üç diriydi onlar; Bir baba,iki oğul..Ali’den (A),Hasan’dan ve Hüseyin’den birer (H)! Onlar, bir şimşek gibi çakıp; iğreti dünyâyı aydınlatınca, geriye öyle bir (AHH!) kaldı ki;...

Can Yetimi

4. Bir gün, Hazret-i Yetim, mübârek kılıcını Hayder-i Kerrâr’a verdi;" cihâdın mübârek olsun!" der gibiydi. Hayder-i Kerrar’daki "kerrar"ın mânâsına tam uymak için; O da mübârek kılıcı mübârek dudaklarına götürdü, öpüp başına koydu ve herkesten önce kendine...

Toprağın Babası

Adı,Ebû Türab’dı ;"Toprağın babası"ydı..ama "yetim"di işte! Yetimliği , belki biraz da babası Ebû Tâlip’den geliyordu. O’nun gibi "babalı yetim" öyle çok ki.. Ve O da tuttu on iki yaşında Hazret-i Yetim’i kendisine "öz baba" seçti. Sen olsan, "öz"...

Yetim

Rivâyet olunan odur ki gerçek âşık, yetimdir. O,dâimâ ağlar. Kopup geldiği vatanın hasretiyle öyle yanar öyle yanar ki; hiçbir şeyle avunup tesellî bulamaz."Gönül" dedikleri "beşik"te yegâne eğlencesi boncuklardır, taşlardır. Bu mübârek taşlara -bilenler- "yağmurtaşı" adını vermiş. Yeni...

SİTEDEN SEÇMECELER