Çarşamba, Nisan 24, 2019

Sefer 19

"Saklı sırra insan bir örtüdür; içte olan dışa vurur. Hayır ise hayır, şer ise şer!" Hadis PAKİSTAN’LI şâir ve Türk dostu Muhammed İkbâl, Hazret-i Mevlânâ’nın talebesi ve hayrânıdır. Hâlbuki o,Mevlânâ’yı dünyâ gözüyle görenlerden değildir. İkisinin yaşadığı çağlar, farklıdır...

Sefer 18

"Meclislerinizde iyi insanları anın; çünkü onlar zikredilince rahmet yağar." Hadis (Şahâbeddin Sühreverdî, Bağdat’dan Konya’ya geldiği günlerde Seyyid Burhâneddîn’i ziyâret etmek istedi. Huzûruna girdiğinde, Seyyid toprağa oturmuş durumdaydı ve hiç kımıldamadan duruyordu. Sühreverdî, bunu görünce uzaktan niyâz...

Sefer 17

"AKIL insana insâfı kullanmak için verilmiştir." Bu yeni(!) din modelinin gün geçtikçe revaç bulması ve toplumda yaygınlaşması ise cehâletin kolay bir iş olmasından, cehâleti de "menfaat" kaygusunun desteklemesindendir. Çünkü böyle bir câmiâya katılan herkes çeşitli...

Sefer 16

"Hakk’ı bilmek farz, dünyânın dedikodusu ise mekruhtur." Sâmiha AYVERDİ Bugünkü toplum uyuşturucudan, tecâvüzden, cinâyet ve intiharlardan yana büyük problemler yaşamakta, her türlü ahlâk bozukluğu her gün yeni ve daha da dehşet verici örneklerini sergilemektedir. Bütün sıkıntı...

Sefer 15

"Cenâb-ı Hakk’ın taleb ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi gıll-ü-gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır." İlhan AYVERDİ Günümüzde Müslümanlığa, bilhassa İslâm tasavvufuna veyâ tasavvufî yaşayışa; tasavvuf müesseselerine sıradan, ucuz; düşmanca ve...

Sefer 14

"Çirkinin en çirkini Cimri sûfîdir." Ruzbârî Hazret-i Mevlânâ buyurur ki: (Yüce Yaratan, Melekleri yarattı, onlara akıl verdi; hayvanları yarattı, onlara şehveti verdi. İnsanlara ise hem aklı hem şehveti verdi. Aklı şehvetten üstün olan, meleklerden de üstündür; şehveti...

Sefer 13

"Ne sâl iledir ne mâl iledir Beyim ululuk kemâl iledir" Esad M.Paşa Hani, Ken’an Rifâî Hazretleri: --"Resûlullah Efendimiz birgün ashâbiyle bir yerden geçerken, hendek içinde bir leş görmüşler. Ebû Bekir Hazretleri: Ne kadar fenâ konuyor! diyince, Efendimiz: Ne...

Sefer 12

"Er elin aldınısa, ere gönül verdin ise İkrâr ile geldin ise, pes ere inkâr gerekmez. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah’a eremez kalır er eteğin tutmayınca" Yûnus Emre Büyük insan veyâ Bilge yâhut "olgun kişi" dediğimiz kimselerin...

Sefer 11

(Haram maldan sadaka veren ve hayrat yapan kimse; pis elbiseyi kanla ve idrarla temizlemek isteyen kişiye benzer ki, bu yolla elbise daha da pis hâle gelir.) Süfyân-ı Sevrî Üstte, "haram ve helâl" diye iki terim geçti....

Sefer 10

"El tutuşup gidelim Hak’dan yana ive ive Aldamasın bizi bunda işbu ağ u kareler" Eşrefzâde Rûmî * Neden,"el tutuşup" gidelim ve kiminle "el tutuşalım"? Ahtapottan ibret alabiliriz. Bilindiği gibi, insanlar da, hayvanlar da pek çok defâ çiftleşir. Hattâ insanoğlu, çoğu...

SİTEDEN SEÇMECELER