Pazar, Şubat 24, 2019

Ney

14. Yol boyunca öyle çok kervan ve kervansaray gördük ki, şaşarsın. İnsanların simâları gibi binâlar da hep aynıydı. Ortalık, düğün yeri hattâ mahşer yeri gibiydi. Her bir yolcunun secde ettiği yer, kıpkızıl kan rengiydi, sırılsıklamdı. Bir ses: ‘’—Gönül...

Sen Seni Bilmek

Yola devâm ediyoruz veyâ gittiğimizi, ilerlediğimizi zannediyorum. O,durmadan konuşuyor.Parça bölük de olsa,söylediklerini birbirine eklemeye;bu sözlerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum.Henüz net anlamlar çıkardığımı söylemek,imkânsız…fakat ileride başaracağıma inanıyorum. Şimdilik, bir ‘’kırkambar’’ gibi bu yolda ne duymuşsam, kaydediyorum. ‘’—Bülbül sesinden...

Gözlere Gizli

‘’Göz yaşı âşıklara pek mûteber sermâyedir Âşıkın mâşûkuna cismi heman kurbân imiş Ağlamak, yanmak, tutuşmak vuslata esbâp hep Çünkü o mahbûb-i zî-şân gözlere pinhân imiş’’ Demek O,gözlere gizliymiş. Bakmakla görmek aynı şey olsaydı, işler ne kolaydı. Yanlış mı söyledim...

Kapıda

‘’Sen hayvanı geçmeden insanı arzularsın!’’ Niyâzi Mısrî Cankız, kapının önünde söylenip duruyor. Hayır,söylenmiyor..yalvarıyor,dil döküyor.Çıkardığı sesler öyle yürek paralayıcı ki;başka zamanlardaki mırıltılarını bilmesem,kapıda başka bir kedi var zannedeceğim.Karnı aç olduğu zaman hiç böyle seslenmiyor. Yavrularıyla haşır neşir olurken gene...

Vah Bana

10. Hasta için, elbette sabahın olması yeni bir umut ışığı, şifâ muştusudur. Lâkin, borçlu? Borçlu için de –hele nakiti yoksa- sabahın yaklaşması ölüm gibidir. Ben, hem hastayım, hem de dürüst bir borçlu! Ne şifâ müjdesi almak istiyorum, ne de...

Kalbden Ulu Dağ Olmaz

9. Şöyle demiştin; ‘’Gözlerin yaşın ko aksın Hakkı yâ! Böyle olur lü’lü-i lâ’lâ-yı aşk!’’ —Peki ama, beşiğime taktığın o bir tek taş? Onu nasıl oldu da bana lâyık gördün? Onu hak edecek ne yaptım? Evet, her an duâ-niyâz...

Söyleyin Yolcular

(Uyuma! Vahdet dergâhının Kapısını görmedikçe, uykuya varma!) --Hz.Mevlânâ-- 8. Demişsin ki: ‘’—Benim yolcularım, seçilmişlerdir. Konaklayacak yolcu da seçilmişlerin seçilmişidir. Onları, üç grupta görürüm; Yönünü bana dönenler, Bana doğru gelenler Ve bende konaklayanlar. Ben çağırdım mı mutlaka icâbet edilir.Ben,gel diyeyim de yolcu olan gelmesin...

Dem Bu Dem

‘’Kıl kadar kalsa vücûdundan eser, Alamazsın kıl kadar andan haber!’’ Nasıl oldu bilmem… Güyâ, avını gözetleyen bir kedi gibi, gözümü bile kırpmamaya çalışarak her an gelebilirsin diye bekliyordum. Heyhat ki gafletin bedeli dâimâ ağır oluyor. Nitekim,...

Pervane ve Ben

VI. (Gel, gel berû ki; savm u salâtın kazâsı var, Sensiz geçen zamân-ı hayâtın kazâsı yok!) Kılıç gibi,zıpkın gibi,hançer gibi bir söz bu!Evet..namazın bile kazâsı var da sensiz geçen ömrün kazâsı yok! Seni nasıl bulmalı; sana nasıl...

Gönül Kasesi

V. Ney, esrarlı âlemlerden esrarlı nidâlar getirip; oya gibi, gergef gibi, aşk örümceğinin ağını gönüllere örüyor. Rebap,’’ben Ney’den daha dertliyim’’ dercesine hıçkırıklara boğularak, yürek yanığını âdetâ iftiharla ortaya seriyor. Tanbur; elini – kolunu, ağzını – dilini...

SİTEDEN SEÇMECELER