“Çocuğu Uyandırmak”-2

0
77

Meselâ şeftâli tohumu ekiliyor, sonra gelişmesi seyrediliyor ve neticede onun meyvesini yiyoruz.

Allâh’ın bize lütfettiği aklı güzel işlerde kullanmak çok mühim.

Şükür, tespih çekmekle olmaz, onu yaşamak lâzımdır. Şükür; yaşamakla ve Allah’ın verdiği aklı-fikri güzel yolda kullanmakla olur.

“İlim, servetten üstündür, çünkü serveti sen korursun, ilim seni korur.”

“Yârabbî, beni ilminle zengin eyle!”

Öyle bir âleme gideceksin ki; hastalık yok, doktorluk neye yarar? Sen öyle bir şey olacaksın ki, dünyâ için de âhiret için de geçerli olsun. Bunlarla berâber başka şeyler de öğren ki, onu oraya götürebilesin.

Îmanlı insan ol;

senden tertemiz bir kalp ve güzel ahlâk isterler. Hak meclisinde ne ilim ne başka bir şey isterler… Hulûsi kalp isterler. Hak meclisinde kalb-i selîm ve güzel ahlâk isterler. Bu yüzden, kendimizi düzeltmeliyiz.

(6 Mart 1987)