“Çocuk Kundakta Güler” İlhan Ayverdi

0
34

*Çocuk, kundakta güler; eskiden meleklere güler derlerdi. Şimdi “kas çekiyor” diyorlar. Her şeye maddî kulp takmak moda şimdi.


*Birçok kusurum var ama Allah bütün olarak ayırmasın.


*Dünya hâdisesiz olmamış. Toplumlarda da zaman zaman dalgalanma olur. Dalga denizin üstündedir, dibinde değildir.


*Ben haklıyım diye ortaya çıkma, Hak katında haklı olalım.

Aysberg misâli, görünmeyen kısım için kararın âdil olamaz.


*Meseleleri deşmeye teşneyiz. Zan’dan ödüm kopar. Birisi bir ev yaptırmış, bir zat da referruatını -kaça beşe diye- sormuş. Sonra üzülmüş niye sordum diye ve kendisine iki sene konuşma orucu vermiş.