Gördüğünü görmek demek
Sevdiğini sevmek demek.
Bildiğini bilmek demek,
Bildiğini yapmak demek..

Sevdiğini görmek demek,
Sevdiğini bilmek demek.
Yapmak demek,
bilmek demek..

Bilmek demek,
sevmek demek.
Görmeden de görmek demek;
Gönlü gönle ilmeklemek.
Emeklemek,
emeklemek..
Hevenk hevenk hasret demek.

Yarım canı bütünlemek.
Hep dinlemek,
hep inlemek!