Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Derviş Halli Ol!

Sâlihlerden biri, rüyâsında bir pâdişâhı cennete girmiş, bir âbiti de cehenneme gitmiş olarak gördü.

“Onun yükseklerde olmasının, bunun da alçaklarda kalmasının sebebi nedir?

Biz, bunun tersini düşünürdük.” Dedi.

Cevap verdiler:

“O pâdişah, dervişleri sevdiği için cennete, bu âbit de pâdişahlara yakın olduğu için cehenneme gitti.”

*

Cübbe, mest, yamalı hırka senin neyine?

(Dervişlere mahsus giyim eşyâları. Eskiden dervişlerin bilhassa yamalı hırka -murakka’-giymeleri âdettendi: Bu hırka, çeşitli bez parçalarından yapılırdı ve her parçası, malı helâl olan bir kimseden alınırdı)

Kendini kötü işlerden uzak tut, yeter. Kuzu derisinden külâh giymene hâcet yok.

(O çağlarda yoksulların giydiği külâh)

Derviş halli ol da tatarî külâh giy.

(Tatarî külâh, Bilhassa Moğol emîrlerinde çok görülen, zenginlere has külâh)

NOT:Bu hikâye, La Fontaine’in “Le Songe d’un habitant du Mongol” efsânesine kaynak olmuştur.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar

Marifet Nuru

- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!