Dünkü ve Bugünkü Batı

0
370

Batı dünyâsının Türk Milleti ve devletine nasıl baktığını anlamak istemeyen gafil ve hâinlere zâten söyleyecek sözümüz olamaz; ancak bundan yaklaşık 125 yıl önce ile şimdiki şartları kıyaslamaya uygun aklı olanlara bir gazete kupürü sunuyoruz. Yâni, üstün zekâ sâhibi kimseler aramadan sıradan insanlara hitâb ediyor ve gördüğünüz Fransız gazetesi Le Petit Journal’i ibret nazarlarınıza arzediyoruz.

Açıkça belirtilen o ki, dünkü Fransa, kendi basını aracılığı ile Ermeniler’in, câmiden çıkan Müslümanları vahşice katlettiğini yazıyor.

Demek ki bundan yaklaşık 125 yıl önce Fransa’da çok daha haysiyetli kimseler varmış. Bugünkü Fransa ise, aynı katliamları biz Türkler’in yaptığını yazıp söyleyecek derecede şerefsiz hâle gelmiştir.

24 Kasım 1895 târihli söz konusu Fransız gazetesi, Osmanlı topraklarındaki Ermeni isyanları ve bunlara verilen destek konusunda şu görüşlere yer veriyordu:

  • (Bulanık suda balık avlamak isteyenler, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeniler’e karşı tedbirleri abartıyorlar ve bunu kasıtlı yapıyorlar.
  • Kötü niyetli Avrupalılar, en ufak bir kargaşayı bile Osmanlı Devleti’ne karşı çıkar elde etmek için kullanıyorlar. Çıkan kargaşaların sona ermesi için başka devletler ne yapıyorsa, Osmanlı Devleti de onu yapıyor. Osmanlı Ordusu kahramandır. Müdürümüz Marinoni bunu gözleriyle gördü.)