Duygu ve Sohbet-Hazret-i Mevlânâ

0
265

“Senin yarasa duygun batıya doğru koşmakta. İnciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta.

Ey atlı! Duygu yolu, eşeklerin yoludur. Ey eşeklere karışan, utan!

Allah’ın anlaşılacağı, duyulacağı duygu, bu cihânın duygusu değildir; o duygu başka bir duygudur.

Hayvan duygusu, o sûretleri görseydi, öküzle eşek de vaktin Bâyezid’i olurdu.”

Hz.Mevlânâ


Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.

İnsanlar elbiseleri ile karşılanır sohbetleri ile uğurlanırlar.

Hz.Mevlânâ


“Köpeklerin dudakları değdi diye deniz kirlenmez.” Hz. Mevlâna