Duymak-3

0
259

III.

Anladım ki,”duymak”,canevinden duymakmış ve benimki pösteki saymakmış!

Kâh uçtum,kâh süründüm..çok çok düşündüm:

–Acabâ,o hana varmaya..varıp konaklamaya ve her derde devâ çorbasından bir kaşık;lokmasından bir yudum nasîbim mi yok?

Eğer böyleyse, Han’ın tellâlı gönül kapımı niye çaldı?

Eğer böyleyse, O’na sorduğum:

“—Aşk işinde kimdir üstâdın senin?” sualiyle,nasıl oldu da bütün kavramlar yer değiştirdi?Dağınık duran bölük bölük nefer,komutanın bir sözüyle nasıl birden bire sıraya girer,nasıl herkes yerli yerine dikilirse;benim de o âna kadar doğru bellediklerim “yanlış”ların..yanlış bildiklerim de “doğru”ların yerini nasıl alıverdi?

“—Bunda bir iş var!”

Dedim ve rehberimi dinledim:

“—Bu Han’da bire on var..bir koy,on al!”

Telâşla sordum:

“—Han’a daha çok var mı?”

“—Yoo, dedi, Han ahacık!”

“—Uzak değilmiş..” dedim.

Ne gezer..!

Dön baba dönelim.Yanlış anlaşılmasın;yerinde saymakla pervâne olmak çok farklı şeylermiş..Ne bilirdim?

Gözü,etten – sıvıdan iki parça..kalbi,kan pompalayan hayâtî bir merkez..beyni,bir bilgisayar zannederek,yürü var vara bilirsen!

Gözle bakıldığını,gönülle görüldüğünü..Ayakla basıldığını,himmetle yüründüğünü;kısacası İsrâfil’i – Sûr’u..Mûsâ’yı – Tûr’u ve Mûsâ’ya ulaşan:

“Nalınlarını çıkar da öyle gel!” Hitâbını, kördüğüm olmaktan çıkarmak gerekirmiş.