Eğer insanoğlu – Sâmiha Ayverdi

0
265

Eğer insanoğlu ibtilâ ve musibetleri verenden agâh olsa, muhakkak ki lûtuftan aldığı zevki kahırdada bulacaktır. Ama arz ettiğim gibi, ibtilâ ve kahrı verenle sulh yapmış, onunla tanışmış ve sevişmiş olmak şart. İşte bu mânâ, tayfî ve esîrî vüzuhsuzluğunu, çok zahmetle bindiğim ve bir köşesine sığındığım tramvay içinde kaybederek , meşakkatlerin zevkinden haber verdi. Şuna inanmalıyız ki, kahır çiçeklerinin güzel kokusu, ızdıraplara tahammülümüz miktarı bize kendini veriyor.

Sâmiha Ayverdi, Mülâkatlar1558590_884856108201125_2830109372470706042_n