Eğer

0
247

EĞER gönül bahçesine girersen;

Gül gibi güzel kokarsın,

Melek gibi; göklere uçarsın

Yüzün Ay’a döner.

Yağ gibi seni yaksa bile

Aydınlık kesilirsin;

Gamdan, kıla dönersin amma

Mum gibi, meclislerin

Başına geçersin; orayı

Apaydınlık edersin!

Hem mülk olursun

Hem sultan!

Hem cennet olursun

Hem Rıdvan!

Hem gök olursun

Hem îman!

Hem arslan kesilirsin,

Hem ceylân!

Mekândan çıkar,

Lâmekâna gidersin!

Kendinden ayrılır;

Tek ü tenhâ yol alır;

Bineksiz ayaksız

Tıpkı deredeki su gibi

Yürür, yürürsün!

İçindeki hevâ ve hevesi bırakır,

Bomboş kesilirsin,

Soluksuz, dirilirsin;

Diri kalırsın.

Artık Yâ Hû denizine gark olursun

Şu hâlinle Yâ Hû demekten

Vazgeçersin!

Her eve pencere olursun sen,

Her bağa gül bahçesi…

Senlikten geçtin mi;

Varlığını terk ettin mi,

Benimle olmadan

Ben olursun sen!

Artık aydınlık istemezsin,

Kendinden müstağnî kalır;

Can bağışlarsın,

Her derde derman verirsin;

Yarana merhem aramazsın,

Yaralara merhem olursun sen!

Hz.MEVLÂNÂ

(*)DÎVÂN-I KEBÎR’den