”Ehil Olmak”

0
76

Kanunî Sultan Süleyman zamânında ülkemize gelen Nemse Elçisi Busbecq, hâtıralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu anlatırken, sözü memur tayinlerine getirerek şöyle der:

“Hiç kimse, filâncanın soyundan gelmiş olmakla diğerinden daha yüksek bir mevkîye çıkamaz. Sultan, herkesin vazife ve mes’ûliyetini belirlerken, ne zenginliğe önem verir ne de boş ricâlara kulak asar. Yalnız ehil olmasına ve o vazifeye lâyık olup olmadığına bakar. Yaratılıştan gelen kaabiliyeti var mı yok mu, buna dikkat eder.”

Busbecq’in tespitleri, 16’ncı yüzyıl döneminin şartlarını anlatıyor. Daha sonraki ve hele şimdiki durum, bizler için elbette üzücüdür.