Ehl-i aşkın nây-ı cisminde

0
223

BAYÂTİ İLÂHİ
“Ehl-i aşkın nây-ı cisminde”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. Tekin UĞUREL

Ehl-i aşkın nây-ı cisminde demâdem müncelî
Feyz-i envâr-ı Muhammed,nûr-ı esrâr-ı Alî

Nefh-i cânânla bu naydan her çıkan âhdan celî
Sırr-ı esrâr-ı belî,hem nûr-ı cevvâl-i Alî

Bâ-i Bismillah Muhammed,nokta-i bâ’dır Alî
Şehr-i ilmin şâhı Ahmed,bâbıdır mevlâ Alî

Yâ Resûlallah,dedi Ken’an yanıp aşkınla hep
Canda cânânım Muhammed,tende öz cânım Alî

İlâhiyât-ı Ken’ân,ilâhî ve manzûmeler,İst.2013