Perşembe, Temmuz 18, 2024
Ana SayfaDinEmin Işık Hoca İle Sohbetler-7(*)

Emin Işık Hoca İle Sohbetler-7(*)

Emin Hoca ile zaman zaman konuştuğumuz konulardan biri de çağdaş hayat ve teknoloji idi. Batı’dan başlayıp bütün dünyâyı saran teknoloji, batı kültürü ve dünyâ görüşü her geçen gün hayâtımızın her safhasına müdâhale ediyor, bütün direnmelere rağmen bir türlü engel olunamıyor: “İster beğenelim, ister şikâyet edelim ama şunu bilelim ki, çağdaş hayat maddeci(materyalist) dünyâ görüşü tarafından önümüze konulan ve son iki yüz yıla damgasını vuran bir yaşayış tarzıdır. (…) Son iki yüz yılda, fizik ve kimyâ alanındaki gelişmeler, onun sonucunda ortaya çıkan yüksek teknoloji ve bu teknolojinin eseri olan hârika îcatlar, materyalizmin ekmeğine yağ sürmüş ve güç kazanmasına sebep olmuştur. Başta Marksizm olmak üzere, lâiklik ile sekülarizm de ondan doğmuştur. Materyalizmin gerçekleştirmek istediği üç temel hedefi vardır: Ruhsuz madde, Allahsız kâinat, dinsiz toplum. Materyalistler bu hedefler doğrultusunda kesin sonuca varmak için iki asır boyunca çok çaba harcadılar, bir hayli de mesâfe aldılar. Bilimin dînî inançlarla bağdaşamaz olduğunu bir ön kabûl şeklinde ortaya attılar. Bu görüşü herkese, en dindar insanlara bile kabûl ettirmeyi başardılar. Materyalizm böylece, dîni önce laboratuvardan kovmayı başardı. (…) Hür düşünce ve bilimsellik adına, sâdece bilimin değil, bilim adamının da dinsiz ve îmansız olması gerektiği savunuldu. Bu iddiâ da büyük ölçüde kabûl gördü. (…) Bilimi dinsizliğin emrine vermekte ve dînî inançları yıkmak için bir saldırı silâhı olarak kullanmakta hiçbir sakınca görmediler. Çünkü dînin yok edilmesi ana hedeflerden biriydi. Fransız ihtilâli öncesinde ve sonrasında Batı dünyâsında dîne yönelik saldırıların tamâmı, bilim adına yapıldı.(14)

Emin Hoca’ya ara sıra, yeri geldiğinde Fransız Müslüman ve Şâzelî dervişi Rene Guenon’un Modern Dünyânın Bunalımı(15) adlı kitabında, bu konunun enine boyuna incelendiğinden ve onun bâzı fikirlerinden bahsederdim. Ne zaman ondan söz etsem ilgiyle dinlerdi.


(*) (*)Prof.Dr. Mustafa TAHRALI Rahmetli Dr. Emin Işık Hoca’dan Hâtıra Sohbetler-Kubbealtı Mecmuası Sayı 193-194, Ocak-Nisan 2020)

(14) Emin Işık, Aşkı Meşk Etmek, Sufi Kitap Yay. İst. 2010, s.23-24.

(15) Mustafa Tahralı, Çağ ve Hakîkat, Rene Guenon’dan Seçme Makaleler ve Yorumlar, Kubbealtı Neşriyat, Mist.2019(2.Baskı),s121-181.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!