Eseflenme!

0
307

“Allah’ın rahmeti, kahrından ileridir; kahrından fazladır ve ezelîdir. Bu yüzden de bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir. “Varlık sermâyesi elde edilsin” diye rahmeti kahrından ileridir, üstündür. Etle deri lezzetsiz meydana gelmez, fakat onlar meydana gelmedikçe sevgilinin aşkı onları nasıl eritebilir?

İşte bu takdir netîcesi olarak sen de kahırlara uğrarsın, eseflenme! Bu kahırlar yüzünden elindeki sermâyeyi sevgiliye bağışlarsın.

Sonra bunun özrü olarak tekrar lûtfeder, “Yıkanıp arındın, dereden atladın, artık o mihnetler-cefâlar geçti’, der.”

Hz.Mevlânâ

o, birini dost seçerse (Taha 20/41), işkence etmesi için Firavun’u ona musallat eder! – Beyazıd Bestamî Hz.