Ey Akıl Sahibi

0
312

Ey akıl sâhibi! Dünyâda düşkünlüğe uğramamak için iki kimseden sakın. Önce kavgacı tabiatlı düşmandan, sonra da câhillerle dostluktan uzak dur!

Kendini düşmandan uzaklaştırmakla berâber,câhil dostu da yanından ayırmaya bak.

Yavrum: halka karşı sert konuşma! Onlara şiddetle davranırsan, senden yüz çevirirler. En güzel huylu kimdir, bilir misin? Halka insaflı davranıp da bunun karşılığını istemeyen. Fakire tatlı bir söz söylemek, ona ipek elbise giydirmekten daha makbuldür.

Öfkesini yenmek, her başbuğun âdetidir. Bu, acı da olsa şekerden tatlıdır. Cihanda halk ile iyi geçinmeyenin dirliği yoktur; o kimseler çok acı çeker. Küstah ve hayırsız adam, iyi bil ki, sütü bozuk biridir azîzim. Halkın kınamasından kurtulmak istiyorsan dâima temiz insanlarla otur.