Ey Aşk!

0
246

Ebedîlik yolunda öldürülenleri,

Fakat, canları diri olanları gör;

Genç Mansur gibi, Râzılık darağacına asılmışlar.

Ey aşk,

Pâdişâhım sensin!

Benim için bir darağacı kur;

Asılmamış kandil,

Evi ışıtmaz.

Erlere yapışan kişinin

Ayağının toprağıyım,

kimyâya sarılan bakıra

kulum ben!

Hz.MEVLÂNÂ

ey_ask