Ey İnsan! Allah Sana Akıl Vermiş

0
85

(Ey insan, Allah sana akıl vermiş, niçin yaratıldığını düşünmen için… Göz vermiş, her bir varlıkta O’nu görmen için… Kulak vermiş, her sadâda O’nu dinlemen için… “Allah nerede, ben O’nu görmüyorum” dersen şunu bil ki, O gizli değildir. Her şey, her gördüğün O… Gizlilik yok!.. Gizlilik de görmezlik de sende…

Aşk olan yerde mârifet eksik olmaz. Sâmiha Ayverdi

Eğer O’nu sana göstermeyen müteayyiz / önemli zannettiğin vücûdun kesâfetini ortadan kaldıracak olursan, O’nun gizli olmadığını, bütün mevcûdatla kendini göstermiş olduğunu ve sende görünenin de gene O olduğunu kolaylıkla görürsün. Esâsen O’ndan başka ne var ki O olsun ve O neyin gayrıdır ki O’nunla birleşsin?.. Ancak O’nu görmek için istîdâd sâhibi olmak gerekir.)

Sâmiha Ayverdi, Batmayan Gün , s.17.