Ey İnsan!

0
74

(Ey insan, Allah sana akıl vermiş, niçin yaratıldığını düşünmen için… Göz vermiş, her bir varlıkta O’nu görmen için… Kulak vermiş, her sadâda O’nu dinlemen için… “Allah nerede, ben O’nu görmüyorum” dersen şunu bil ki, O gizli değildir. Her şey, her gördüğün O… Gizlilik yok!.. Gizlilik de görmezlik de sende… Eğer O’nu sana göstermeyen müteayyiz / önemli zannettiğin vücûdun kesâfetini ortadan kaldıracak olursan, O’nun gizli olmadığını, bütün mevcûdatla kendini göstermiş olduğunu ve sende görünenin de gene O olduğunu kolaylıkla görürsün. Esâsen O’ndan başka ne var ki O olsun ve O neyin gayrıdır ki O’nunla birleşsin?.. Ancak O’nu görmek için istîdâd sâhibi olmak gerekir.)

(Sâmiha Ayverdi, Batmayan Gün , s.17.)


Önceki YazıÇiledir Bu!
Sonraki YazıMerkez
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.